UTFOR: Bossbilen til SIM stoppa i nokre tre då bilen hamna utfor vegen ved Storleitet, mellom Skorpo og Laukhamar, fredag morgon. (Foto: Tor Ståle Nygård)
UTFOR: Bossbilen til SIM stoppa i nokre tre då bilen hamna utfor vegen ved Storleitet, mellom Skorpo og Laukhamar, fredag morgon. (Foto: Tor Ståle Nygård)

Store tre hindra at bossbilen hamna i fjøresteinane

Ein bossbil frå SIM hamna fredag morgon utfor vegen på Skorpo.
Publisert 05.11.2018 kl. 09.52. Oppdatert kl. 09.55.

Hytta på bilen vart øydelagt i utforkøyringa. Bilen var ikkje køyrbar etterpå. Ein redningsbil frå Stord måtte på plassen for å dra bilen opp att på vegen.


– Veldig smal veg

Det gjekk heldigvis bra med sjåføren.

– Det vart ingen personskade, opplyser kommunikasjonsansvarleg i SIM, Janne Hillersøy.

Ho fortel at det låg nokre greiner i vegbanen. Sjåføren prøvde å svinga til sides og hamna då utfor vegbanen med eine hjulet.

Hillersøy seier at det er veldig smalt på staden der ulukka skjedde.

– Det er så smalt at det nesten ikkje er forsvarleg å køyra der, legg ho til.

Fastbuande på Laukhamar, Sissel Clausen, kom til ulukkesstaden etter at uhellet hadde skjedd. Ho opplyser at vegen var stengd fram til klokka 17. Då hadde redningsbilen fått bossbilen opp att på vegen, og trafikken kunne passera.


Kritisk til vedlikehaldet

Clausen er kritisk til manglande vedlikehald på vegen på Skorpo.

– Bilen har kome ut på vegskuldera, og der er det berre gras og autovernet ligg så så seia vertikalt i området. Utan tre som tek imot, kunne det ha gått ekstra gale. Bilen kunne ha hamna heilt i fjøresteinane. Det er skremmande å sjå korleis autovernet ligg, seier ho.

Hadde uhellet skjedd like før eller like etter, fryktar ho at det hadde gått langt verre.

– Der er det ikkje tre som tek imot, opplyser ho.

Clausen er provosert over manglande vedlikehald på vegen på Skorpo. Det er ikkje berre autovernet som er dårleg.

– Vegdekket er også veldig dårleg, med hol i hol mange stadar, seier ho.

I fjor sommar var det også ei utforkøyring på Skorpevegen, den gongen mellom Skorpetveit og Skorpo. Då var det ein personbil med hengar som var uheldig.


REDNINGSBIL: Redningsbil frå Stord måtte på plass for å få bilen opp att. I 17.00-tida fredag var vegen open att for trafikk. (Foto: Tor Ståle Nygård)
REDNINGSBIL: Redningsbil frå Stord måtte på plass for å få bilen opp att. I 17.00-tida fredag var vegen open att for trafikk. (Foto: Tor Ståle Nygård)
DÅRLEG VEDLIKEHALD: Autovernet ligg vertikalt fleire stadar i området der bilen køyrde utfor. (Foto: Sissel Clausen)
DÅRLEG VEDLIKEHALD: Autovernet ligg vertikalt fleire stadar i området der bilen køyrde utfor. (Foto: Sissel Clausen)

Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.