UTFOR: Bossbilen til SIM stoppa i nokre tre då bilen hamna utfor vegen ved Storleitet, mellom Skorpo og Laukhamar, fredag morgon. (Foto: Tor Ståle Nygård)
UTFOR: Bossbilen til SIM stoppa i nokre tre då bilen hamna utfor vegen ved Storleitet, mellom Skorpo og Laukhamar, fredag morgon. (Foto: Tor Ståle Nygård)

Store tre hindra at bossbilen hamna i fjøresteinane

Ein bossbil frå SIM hamna fredag morgon utfor vegen på Skorpo.
Publisert 05.11.2018 kl. 09.52. Oppdatert kl. 09.55.

Hytta på bilen vart øydelagt i utforkøyringa. Bilen var ikkje køyrbar etterpå. Ein redningsbil frå Stord måtte på plassen for å dra bilen opp att på vegen.


– Veldig smal veg

Det gjekk heldigvis bra med sjåføren.

– Det vart ingen personskade, opplyser kommunikasjonsansvarleg i SIM, Janne Hillersøy.

Ho fortel at det låg nokre greiner i vegbanen. Sjåføren prøvde å svinga til sides og hamna då utfor vegbanen med eine hjulet.

Hillersøy seier at det er veldig smalt på staden der ulukka skjedde.

– Det er så smalt at det nesten ikkje er forsvarleg å køyra der, legg ho til.

Fastbuande på Laukhamar, Sissel Clausen, kom til ulukkesstaden etter at uhellet hadde skjedd. Ho opplyser at vegen var stengd fram til klokka 17. Då hadde redningsbilen fått bossbilen opp att på vegen, og trafikken kunne passera.


Kritisk til vedlikehaldet

Clausen er kritisk til manglande vedlikehald på vegen på Skorpo.

– Bilen har kome ut på vegskuldera, og der er det berre gras og autovernet ligg så så seia vertikalt i området. Utan tre som tek imot, kunne det ha gått ekstra gale. Bilen kunne ha hamna heilt i fjøresteinane. Det er skremmande å sjå korleis autovernet ligg, seier ho.

Hadde uhellet skjedd like før eller like etter, fryktar ho at det hadde gått langt verre.

– Der er det ikkje tre som tek imot, opplyser ho.

Clausen er provosert over manglande vedlikehald på vegen på Skorpo. Det er ikkje berre autovernet som er dårleg.

– Vegdekket er også veldig dårleg, med hol i hol mange stadar, seier ho.

I fjor sommar var det også ei utforkøyring på Skorpevegen, den gongen mellom Skorpetveit og Skorpo. Då var det ein personbil med hengar som var uheldig.


REDNINGSBIL: Redningsbil frå Stord måtte på plass for å få bilen opp att. I 17.00-tida fredag var vegen open att for trafikk. (Foto: Tor Ståle Nygård)
REDNINGSBIL: Redningsbil frå Stord måtte på plass for å få bilen opp att. I 17.00-tida fredag var vegen open att for trafikk. (Foto: Tor Ståle Nygård)
DÅRLEG VEDLIKEHALD: Autovernet ligg vertikalt fleire stadar i området der bilen køyrde utfor. (Foto: Sissel Clausen)
DÅRLEG VEDLIKEHALD: Autovernet ligg vertikalt fleire stadar i området der bilen køyrde utfor. (Foto: Sissel Clausen)

Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...