HAR EIN DRAUM: «Bli med i kampen for Tysnes Skule og Fritidssenter!», sluttar Øystein Dalland i diktet sitt. (Arkivfoto)
HAR EIN DRAUM: «Bli med i kampen for Tysnes Skule og Fritidssenter!», sluttar Øystein Dalland i diktet sitt. (Arkivfoto)

Debatt: Skulelyrikk

Publisert 05.11.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.31.

Tysnes Ap hadde i førre avis noko som nok var eit svar på mitt innlegg. Litt vanskeleg å tyda, då det ikkje kom svar på noko som helst. Eg har prøvd med insidejobb, utsidejobb, innlegg med spørsmål og innlegg med svar.

Eg meiner at fleire i kommunestyret stikk hovudet i sanden og håpar saker går over. Sakene gjer ofte ikkje det. Dei ligg der og ulmar og me lyt ta tak i dei for å finna gode løysingar.

Det eg ikkje har forsøkt med tidlegare, er politikk som lyrikk. Det kan kanskje vera ein god taktikk (?), dersom det er utført med litt smilande mimikk:

Den er ikkje lett; argumentasjonens kunst

Det er vanskeleg å kapra ein annans gunst

Eg prøver med ord som er klare som blekk

Dei eg prøver å nå, dei viser meg vekk

Det er ikkje inn i mitt liv eg vil ha dei

Men ynskjer å få dei til å sjå saka mi lei

Dei strétar imot og set ned sin fot:

«Det du meinar Øystein, det vert berre rot!»

Eg har ein visjon i ei viktig sak

Eg ynskjer fleire små under samme tak

Kva skal eg gjera, kva vert taktikken

Til å få dei på mi side i politikken?

Eg ser det for meg, eit fantastisk miljø

Undervisning for alle, frå fjell til sjø

Med kornett i sekken, kulturen vert løfta

At dette blir bra, det treng ein ikkje drøfta

Dei klare orda, er skikka i veg

Spørsmåla eg sender om deira neste steg

Dei vert avfeidd og skubba glatt under teppet

Eg dreg meg i håret og blir ganske «deppet»

Nei, kjære Ap, kva skal no til?

Kva er det de meinar, kvar er det de vil?

Undrar på neste steg for å få dykk på gli?

De kan ikkje meina å vente på E39?!

Den vegen kjem når vegen kjem

Kva er det i saka den volder problem?

Skal me då riva både hall og basseng

For skulen må flyttast ut i Reksterens eng?

De meinar sogar at det er ikkje rett

Å drøfta vår skule saman med budsjett

Ei merkeleg meining ein mørk haustkveld

Då saka er viktig for kommunen si gjeld

Nei, kunne de berre innsjå kva det vil gje

Ein fantastisk skule samt bygdefred

Sett dykk saman, sjå opp og sjå fram

Å endra meining er ikkje ei skam

I have a dream! Den er sterk og klar

Skal jobba med den til eg fleirtal har

Kom an no Ap, både gutar og jenter Bli med i kampen for Tysnes Skule og Fritidssenter!


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...