PÅ JULEVERKSTAD: Stolte born viser fram delar av det dei fekk laga på juleverkstad i helga. Framme f.v. Naod T. Libsay, Håkon Lande og Håkon Trane. Bak f.v. Maria Bjordal, Nora Bjordal, Bertine Dalland, Johanne Dalland Hansen og Alma Margrethe Fauske.
PÅ JULEVERKSTAD: Stolte born viser fram delar av det dei fekk laga på juleverkstad i helga. Framme f.v. Naod T. Libsay, Håkon Lande og Håkon Trane. Bak f.v. Maria Bjordal, Nora Bjordal, Bertine Dalland, Johanne Dalland Hansen og Alma Margrethe Fauske.

Travle 5-åringar på juleverkstad

Det er full konsentrasjon om både julekuler, englar og julenissar når «Tysnes» kjem på vitjing. Femåringane har nesten ikkje tid til å snakka med avisa.
Publisert 06.11.2018 kl. 15.58.

Det er laurdag føremiddag og Tysnes bygdekvinnelag skipar til juleverkstad for femåringar. Engasjementet er stort.

– Det er kjekt å vera på juleverkstad, seier ei av jentene på juleverkstaden, Bertine Dalland.

Veninna Johanne Dalland Hansen nikkar samtykkjande.

– Det eg har laga her i dag skal eg hengja opp på rommet mitt heime i Stavanger, seier ho.


Eit nytt tilbod

Det er fyrste gongen Tysnes bygdekvinnelag skipar til juleverkstad for femåringar. Leiar i laget, Jorunn Bjordal, synest det er viktig å få til eit slikt tilbod også for denne aldersgruppa.

Born frå heile kommunen kan melda seg på. Denne gongen er det deltakarar frå Stavanger og Voss, men dei fleste er frå Tysnesbygda og Lunde.

– Me fann ut at ti born var ei passeleg gruppe, dermed vart det nokre som måtte stå på venteliste og ikkje fekk vera med, forklarar bygdelagsleiaren.

Ho har allereie fått spørsmål om det blir ny juleverkstad neste år, frå ei bestemor til ein fireåring.

– Det var kjekt å få spørsmål om det. Eg håpar me får det til, seier Jorunn Bjordal.


På borna sine premissar

Frå bygdekvinnelaget har ho med seg Brita Gjersvik, Ingeborg Tysnes, Margrethe Kaastad og Kjersti Godø som medhjelparar. Men det er Mari Anne Kaastad Skorpen som har opplegget og er instruktør for borna og medhjelparane. Mari Anne har fleire års erfaring med arbeidsstove på Flatråker og har sytt for innkjøp av materialar til dei unge arbeidarane.

Mari Anne er oppteken av at det som skal lagast er på borna sine premissar.

– Me vaksne skal vera tilretteleggjarar. Me skal hjelpa borna, men det er borna sjølve som skal bestemma korleis dei vil laga dei ulike tinga, seier instruktøren.

Ho er klar på at ein juleverkstad for femåringar må ha eit anna innhald og eit anna opplegg enn for til dømes tiåringar.


Får skryt

Bygdelagsdamene skryter av dei unge juleverkstad-arbeidarane.

– Dei har vore veldig flinke og tolmodige, og dei har sete fint i ro rundt arbeidsbordet. Det har vore ein fin og lydig gjeng, rosar Jorunn og dei andre damene innimellom arbeidet.

– No kan de velja om de vil teikna eller lima auge fast på nissen, forklarar instruktøren.

Bygdelagsdamene deler ut kongler og raude nissehuer til borna.

– De kan velja om de vil ha raud, kvit eller svart tråd, seier Mari Anne.

Etterpå viser dei stolte borna fram alt dei har fått laga på juleverkstaden.


NISSEPRODUKSJON: Johanne (t.v.) og Bertine er i gang med å laga auge på nissane som dei har fått utdelt.
NISSEPRODUKSJON: Johanne (t.v.) og Bertine er i gang med å laga auge på nissane som dei har fått utdelt.
LAGAR NISSEAUGE: Håkon Trane (t.v.) og Naod T. Libsay teiknar auge på nissane sine.
LAGAR NISSEAUGE: Håkon Trane (t.v.) og Naod T. Libsay teiknar auge på nissane sine.
KONGLER: Håkon Lande har fått utdelt ei kongle, som skal bli nisse med raud nissehue på.
KONGLER: Håkon Lande har fått utdelt ei kongle, som skal bli nisse med raud nissehue på.
FERDIG NISSE: Instruktør Mari Anne Kaastad Skorpen viser fram ein ferdig nisse med skjegg - som var modell for nisselaginga.
FERDIG NISSE: Instruktør Mari Anne Kaastad Skorpen viser fram ein ferdig nisse med skjegg - som var modell for nisselaginga.

Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.