PÅ BOK-JAKT: F.v. Tobias Espevik, Elias Aleksander Flakke og Henrik Matre om bord på bokbåten eit tidlegare år. (Arkivfoto)
PÅ BOK-JAKT: F.v. Tobias Espevik, Elias Aleksander Flakke og Henrik Matre om bord på bokbåten eit tidlegare år. (Arkivfoto)

Bokbåten er tilbake

I dag tysdag kjem «Epos» til Bruntveit.
Publisert 06.11.2018 kl. 13.59. Oppdatert kl. 14.04.

Det flytande biblioteket har byrja på haustturen sin, og skal tradisjonen tru klappa til kai både ved Bruntveit, Lunde og Onarheim. Ruteprogrammet finn ein på bokbaten.no.

Den populære båten har blitt lasta med nye og gamle bøker, lydbøker og kulturelle opplevingar. På Tysnes blir det program om bord både ved Lunde og Onarheim, der born og unge vil få innblikk i norrøne og greske gudesegn ved Marianne Stenerud og Ingunaya Myhre.

– Det er alltid stas når bokbåten legg til kai. Personalet om bord gler seg til å ta imot både små og store, melder dei bokbåtansvarlege.

I fjor var det kring 4.500 personar som var innom bokbåten i Hordaland – ein liten auke frå året før.


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...