FRAMLEIS ØVST: Alsaker Fjordbruk gjer det godt, og Gerhard Meidell Alsaker er framleist øvst på skattelista for Tysnes, både når det kjem til inntekt, formue og skatt. (Arkivfoto)
FRAMLEIS ØVST: Alsaker Fjordbruk gjer det godt, og Gerhard Meidell Alsaker er framleist øvst på skattelista for Tysnes, både når det kjem til inntekt, formue og skatt. (Arkivfoto)

Har auka formuen med opp mot 250 millionar

Også i skattelistene for 2017 tronar oppdrettaren øvst på lista.
Publisert 07.11.2018 kl. 10.45. Oppdatert kl. 17.09.

I fjor kunne Tysnes rapportera at Gerhard Meidell Alsaker sin formue hadde auka med over 100 millionar i 2016. Denne gongen er auken endå større.

Frå 2016 til 2017 auka formuen til Alsaker med svimlande 247.077.943 – opp mot 250 millionar!

Totalt ligg formuen til Alsaker på 1.271.198.347.

Sjå ti på topp-lista for Tysnes lengre nede i saka.


Topp ti

Til liks med i fjor kjem Einar Wathne etter Alsaker på formuetoppen. Dette trass i at han har gått ned i formue sidan sist, frå 37.411.354 i førre omgang til 35.868.336.

Også Per Terje Tvedt i Heis-Tek har hatt ein liten nedgang, men held seg framleis på femteplass, akkurat som sist.

I topp ti-lista har det sidan i fjor kome inn fire nye namn: Kjell Brekke, Lise Skjåk Dalen, Torhild Heggland Lien og Ove Lien.


Litt statistikk

Blant dei ti øvste på lista er fem av dei, eller halvparten, busett på Onarheim. To er busett i Uggdal og to i Lunde. Ein, Kjell Brekke, har postnummer 5680 Tysnes.

I fjor var det berre menn blant dei ti med høgast formue. I år har to kvinner funne sin plass på lista. Det er Torhild Heggland Lien og Lise Skjåk Dalen på høvesvis sjuande og niande plass.


Du kan søkja

Skattelistene er offentlege, og fleire medium publiserer topplister for kommunane.

Dersom du er nysgjerrig på kva folk du kjenner tener, kan du sjølv logga deg inn på Skatteetaten sine nettsider og søkja. Då er det lurt å hugsa at dei du søkjer opp, kan sjå kven som har søkt på namnet deira.

Topplista for Tysnes ser slik ut:Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...