NYSGJERRIG: Forfattar Marius Nergård Pettersen har dei siste åra blitt fortalt historiene til jegarar, fiskarar, uteliggarar, motstandsfolk frå krigen - og andre som av ulike grunnar har hatt behov for skjult husly i skogen, på fjellet eller langs kysten. (Foto: Privat)
NYSGJERRIG: Forfattar Marius Nergård Pettersen har dei siste åra blitt fortalt historiene til jegarar, fiskarar, uteliggarar, motstandsfolk frå krigen - og andre som av ulike grunnar har hatt behov for skjult husly i skogen, på fjellet eller langs kysten. (Foto: Privat)

Har du ei «hemmeleg hytte»?

Publisert 07.11.2018 kl. 06.00.

I august kom forfattar Marius Nergård Pettersen ut med boka «Hemmelige hytter», som har truffe mange lesarar og fått god omtale.

Her fortel han om buer, koier, gammar og liknande som folk har bygd, men av ulike grunnar halde hemmelege i naturen. Plasseringa til hyttene er framleis hemmelege, og no jaktar forfattaren på nye historier til si neste og siste bok om emnet.

– Eg anslår at det finst minst tusen slike hytter i Norge, men både hyttene og menneska bak er (naturleg nok) vanskelege å finna, skriv Nergård Pettersen.

Dersom nokon har tips til forfattaren, kan dei ta direkte kontakt med han eller bli vidareformidla av «Tysnes».

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...