NYSGJERRIG: Forfattar Marius Nergård Pettersen har dei siste åra blitt fortalt historiene til jegarar, fiskarar, uteliggarar, motstandsfolk frå krigen - og andre som av ulike grunnar har hatt behov for skjult husly i skogen, på fjellet eller langs kysten. (Foto: Privat)
NYSGJERRIG: Forfattar Marius Nergård Pettersen har dei siste åra blitt fortalt historiene til jegarar, fiskarar, uteliggarar, motstandsfolk frå krigen - og andre som av ulike grunnar har hatt behov for skjult husly i skogen, på fjellet eller langs kysten. (Foto: Privat)

Har du ei «hemmeleg hytte»?

Publisert 07.11.2018 kl. 06.00.

I august kom forfattar Marius Nergård Pettersen ut med boka «Hemmelige hytter», som har truffe mange lesarar og fått god omtale.

Her fortel han om buer, koier, gammar og liknande som folk har bygd, men av ulike grunnar halde hemmelege i naturen. Plasseringa til hyttene er framleis hemmelege, og no jaktar forfattaren på nye historier til si neste og siste bok om emnet.

– Eg anslår at det finst minst tusen slike hytter i Norge, men både hyttene og menneska bak er (naturleg nok) vanskelege å finna, skriv Nergård Pettersen.

Dersom nokon har tips til forfattaren, kan dei ta direkte kontakt med han eller bli vidareformidla av «Tysnes».

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.