NYSGJERRIG: Forfattar Marius Nergård Pettersen har dei siste åra blitt fortalt historiene til jegarar, fiskarar, uteliggarar, motstandsfolk frå krigen - og andre som av ulike grunnar har hatt behov for skjult husly i skogen, på fjellet eller langs kysten. (Foto: Privat)
NYSGJERRIG: Forfattar Marius Nergård Pettersen har dei siste åra blitt fortalt historiene til jegarar, fiskarar, uteliggarar, motstandsfolk frå krigen - og andre som av ulike grunnar har hatt behov for skjult husly i skogen, på fjellet eller langs kysten. (Foto: Privat)

Har du ei «hemmeleg hytte»?

Publisert 07.11.2018 kl. 06.00.

I august kom forfattar Marius Nergård Pettersen ut med boka «Hemmelige hytter», som har truffe mange lesarar og fått god omtale.

Her fortel han om buer, koier, gammar og liknande som folk har bygd, men av ulike grunnar halde hemmelege i naturen. Plasseringa til hyttene er framleis hemmelege, og no jaktar forfattaren på nye historier til si neste og siste bok om emnet.

– Eg anslår at det finst minst tusen slike hytter i Norge, men både hyttene og menneska bak er (naturleg nok) vanskelege å finna, skriv Nergård Pettersen.

Dersom nokon har tips til forfattaren, kan dei ta direkte kontakt med han eller bli vidareformidla av «Tysnes».

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida