SNØGGBÅT: I løpet av helga vil posisjonspartia på fylkestinget bestemma om dei finn plass i budsjettet til å behalda snøggbåtruta mellom Os og Tysnes.
SNØGGBÅT: I løpet av helga vil posisjonspartia på fylkestinget bestemma om dei finn plass i budsjettet til å behalda snøggbåtruta mellom Os og Tysnes.

Kan avgjera skjebnen til snøggbåten

Fylkesrådmannen har foreslått å leggja ned snøggbåtruta mellom Os og Tysnes. I helga skal fylkestingkoalisjonen drøfta budsjettforslaget.
Publisert 08.11.2018 kl. 13.00.

– Me har sett forslaget, men ikkje konkludert med noko i koalisjonen endå, fortel Roald Kvamme.

Han er gruppeleiar for Arbeidarpartiet si fylkestinggruppe i Hordaland.

Reaksjonane frå lokalt hald har vore sterke etter at fylkesrådmannen i sitt forslag til fylkesbudsjett foreslo å leggja ned snøggbåtruta mellom Reksteren, Våge og Os. Også i fylkestinggruppa til Høgre har reaksjonane vore sterke.

– Me må sjå i eit større perspektiv. Dette er ei pendlarrute for elevar. Heile poenget med denne ruta var å hindra hybelbuarar, sa gruppeleiar i Høgre Silja Ekeland Bjørkly til «Tysnes» i førre veke.


Viktig avgjerd

Kvamme fortel at koalisjonen med Ap, Sp, SV og KrF skal bruka resten av veka og helga til å koma til semje om fylkesbudsjettet. Han er difor forsiktig med å fremja partiet sitt synspunkt i saka, før konklusjonen er på plass.

– Me ønskjer å finna ei løysing som er bra for alle, seier Kvamme.

Han fortel at dei har ei viktig avgjerd framfor seg.

– Me veit kva kollektivutfordringar øybuarar har. Me greier ut denne saka ganske grundig før me bestemmer oss for kva me går inn for, seier gruppeleiaren, som opplyser vidare at dei kan koma med ein endeleg konklusjon over helga.


Ønskjer god løysing

– Det er ei rute som er vanskeleg å erstatta, og me ønskjer ei god løysing. Problemet er at viss me skal behalda denne ruta, må me kutta andre stader i budsjettet, fortel Kvamme.

Det har i prosessen kome innspel frå Arbeidarpartiet lokalt.

– Eg har allereie skrive til fylkespolitikarane og forklart kva dette betyr for oss. Det er viktig at me bruker den påverknadskrafta me har, og får fram det korrekte biletet, sa Ap-leiar i Tysnes, Anne Merete Fjeldstad til «Tysnes» same dag som budsjettforslaget vart lagt fram (Les saka her).

– Me har fått tydelege signal frå lokalt hald om at dei vil behalda ruta, fortel Kvamme.

Han fortel at det også er grunninnstillinga til Ap i Hordaland.

– Me vil gjera vårt ytterste for å behalda tilbodet. Men får me ruta inn igjen, så må me ta pengane frå andre stader.

Kvamme fortel om vanskelege økonomiske kår i fylket.

– Staten legg opp til at me får høgare inntekter, men me kalkulerer med nullvekst. Me kan ikkje berre vedta høgare inntekter. Me ville håpt at staten ville kompensera for kostnadsveksten, avsluttar Kvamme.

Les også: Hårreisande kuttforslag frå fylkesrådmannen (leiar)


Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.