HEILT UTBRENT: Det er eit trist syn å koma til Storesætre. Heile driftsbygningen er nedbrent. Onsdag føremiddag rauk det framleis frå ruinane.
HEILT UTBRENT: Det er eit trist syn å koma til Storesætre. Heile driftsbygningen er nedbrent. Onsdag føremiddag rauk det framleis frå ruinane.

Eit livsverk gjekk med i løebrannen på Storesætre

Det rauk framleis frå branntomta på Storesætre onsdag føremiddag. Søndag kveld stod heile driftsbygningen i eit flammehav.
Publisert 08.11.2018 kl. 06.00.

Det var ikkje berre driftsbygningen som gjekk opp i flammar for Harald Storesætre søndag kveld. Ti lam omkom også i den brannen. Ljospunktet er at han i siste liten klarte å redda ut dei 26 sauene.

No ynskjer han å sjå framover, og håpar at han snart kan få ta til å rydda branntomta.


Sterk varme

Storesætre hadde vore i løa og klipt sauer søndag ettermiddag. I halvfire-tida forlet han bygningen og gjekk dei få metrane over til bustadhuset for å slappa litt av. Klokka var 17.15 og han sat og såg på fjernsyn då han høyrde kraftige smellar.

– Det small nesten som maskingevær, forklarar han.

Då han såg ut, stod flammane til vers. Det small i eternittplatene som dekka delar av taket på driftsbygningen.

Andre delar av taket var dekka med skifer, stålplater og aluminiumsplater. Aluminiumsplatene har smelta i den sterke varmen.


Prioriterte sauene

Storesætre handla raskt. I ein slik situasjon må ein vera snarrådig. Han gav seg ikkje tid til å ringja 110-sentralen. Bygningen ville ein ikkje klara å redda likevel. Han konsentrerte seg difor om å få ut dei 26 sauene som var i andre etasje i bygningen.

Men det var ikkje berre enkelt. Det var fullt i røyk inne. Sauene ville ikkje ut. Dei var redde og fekk panikk. Han kom seg bak dyra, og ved hjelp av ei grind som han hadde ståande, klarte han å skubba sauene ut.

Dei ti lamma som stod i underhuset hadde han ikkje sjans å redda. Der var det eit einaste flammehav.

– Viss eg hadde prioritert å ringja 110-sentralen fyrst, så hadde eg ikkje klart å redda sauene, seier han ettertanksam.

Dyra som vart berga har han fått omplassert.

– Dei har det godt no, dei er rolege, seier han.


Berga bil og traktor

Etter at sauene var berga ut, måtte han i all hast få flytta vekk bilen, traktoren og ein dieseltank som stod i tunet.

– Hadde det teke fyr i bilen, hadde nok bustadhuset gått med og, seier han.

No i ettertid konstaterer han at baklyktene på bilen har smelta i varmen, sjølv om bilen blei køyrt ut på bakken ved sida av bustadhuset. Fleire vindaugo i huset sprakk i varmen.

Det bles frå sør søndag kveld. Hadde det vore nordleg vindretning, hadde nok bustadhuset også vore i faresonen.

Det var nemleg ein veldig sterk varme frå driftsbygningen. Inne hadde Storesætre 40 mål ved, ferdigskore bygningsmaterialar og tørrhøy.


Trist

Han vedgår at det er trist å måtta sjå på branntomta heile dagen. Eit livsverk har gått tapt.

– Målet mitt er å få rydda tomta så snart som mogeleg. Men eg får ikkje lov å gjera noko enno, forklarar han.

Politiet skal undersøkja tomta nærare. Til no har det vore for varmt i ruinane. Onsdag føremiddag ryk det framleis frå tomta.

Målet hans er å få opp ny driftsbygning. Han håpar det skal gå greit. Forsikringsselskapet har vore greie så langt.


– Gjorde ein heroisk innsats

Politibetjent Aleksander Søyland ved Tysnes lensmannskontor rosar Storesætre for innsatsen.

– Han gjorde ein heroisk innsats både med å få redda ut ein del av dyra og med å flytta bilen, traktoren og oljetanken, seier Søyland.

Brannsjef Torfinn Kongsvik skryter også av innsatsen.

– Han gjorde ein veldig god jobb. Då brannvesenet kom til staden, var både traktor og anna utstyr flytta vekk frå bygget, seier brannsjefen.

Bygningen var heilt overtent då brannmannskapa var framme klokka 18.12.

– Brannvesenet på Tysnes fekk melding klokka 17.46. Eigar melde sjølv frå til 110-sentralen, opplyser Kongsvik.


Vatn frå Onarheimsvatnet

Politiet fekk melding om brannen omlag klokka 17.50. Frå Kvinnherad kom det også inn melding til 110-sentralen, frå personar som hadde sett flammehavet.

Både politi, ambulanse og brannvesenet rykte ut til brannstaden. Brannvesenet rykte ut med 12-14 personar og tre bilar i tillegg til vaktbil.

– Me rykte ut med alt me hadde, seier Kongsvik.

Etter kvart vart det lite vatn på Storesætre. Då henta dei vatn i Onarheimsvatnet med hengarpumpe for å etterfylla tankbilen.

Dei fleste i hovudstyrken i brannvesenet var på jobb til kring midnatt. Brannvesenet hadde folk på vakt på brannstaden fram til klokka sju måndag morgon.

– I tilfelle vinden skulle snu, måtte me ha folk på jobb. Det var mykje glør i branntomta, seier brannsjefen.


FLAMMEHAV: Driftsbygningen på Storesætre stod i full fyr då politi og brannmannskapa kom til staden søndag. Her er politiet i full gang med sløkkingsarbeidet.
FLAMMEHAV: Driftsbygningen på Storesætre stod i full fyr då politi og brannmannskapa kom til staden søndag. Her er politiet i full gang med sløkkingsarbeidet.
I DAG: Privatbilen står her slik han stod då det tok til å brenna søndag. Det er kort avstand mellom bustadhuset til høgare og driftsbygningen.
I DAG: Privatbilen står her slik han stod då det tok til å brenna søndag. Det er kort avstand mellom bustadhuset til høgare og driftsbygningen.

Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...