PRESIDENT EMERITUS: I komlepresident Rolf Simonsen sit fråver, tok Olav Skjellevik over rolla. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
PRESIDENT EMERITUS: I komlepresident Rolf Simonsen sit fråver, tok Olav Skjellevik over rolla. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)

– I kveld reknar eg meg som komlepresident emeritus

Torsdag var det stinn brakke på Mandelhuset. Fleire titals komleglade pensjonistar hadde tatt turen innom Våge.
Publisert 09.11.2018 kl. 12.11.

– Dette er eit årleg arrangement me har for pensjonistar på Tysnes, sa Olav Skjellevik til «Tysnes».

Arrangementet er eit samarbeid mellom Tysnes sogelag, Tysnes eldreråd, Tysnes folkeakademi og det namngjetne Tysnes komlelag.

– Dei første åra var me på Grendatun. Då måtte me laga alt til sjølv. Her kjem me til dekt bord, smilte Skjellevik, som fram til i fjor var president i komlelaget.

Sitjande komlepresident Rolf Simonsen var vekkreist, og kunne ikkje delta på komlefesten.

– I kveld reknar eg meg som komlepresident emeritus, sa derfor Skjellevik.


Glade i komler

– Kva er ditt forhold til komler?

– Mitt forhold til komler er utmerkt. Det var vanleg i barndommen min at mor mi laga komler. Neste dag var det komlesuppe. Det var snadder det, sa Skjellevik.

Også Reidun Økland sa at ho sette pris på komler.

– Eg har vore her ein gong tidlegare. Eg synest det er eit veldig flott opplegg, iallfall når dei inviterer alle pensjonistane i kommunen, meinte Økland.


Eg heiter lita komle

Før måltidet, ville Olav Skjellevik seia nokre ord til forsamlinga.

– Det er noko med dette, «alltid komler på ein torsdag». Det gjeld over heile landet. Kva er det med denne torsdagen? spurde Skjellevik retorisk.

Han forklarte at også i ei gammal svartebok han har heime, spelar torsdagen ei viktig rolle i den gamle heksekunsten.

– No skal me ikkje driva med svartekunstar i dag, sa Skjellevik.

Torsdagen handla nemleg om komler. I høve dette, låg det songhefte rundt om. I komlelaget finst det nemleg fleire tradisjonelle komlesongar.

Første song ute var «Eg heiter lita komle». Journalisten lar det vera opp til lesaren å gjetta melodien den er basert på.


Viktig å halda på tradisjonane

Også Patrick Madsen, sjef på Mandelhuset, ville seia nokre ord.

– Det er kjekt å få arrangera komlefest, innleia Madsen.

I sitt innlegg la han vekt på kor viktig det er å halda på matradisjonane rundt omkring. Han kunne blant anna avsløra at komleoppskriften på Mandelhuset stammar frå Masfjorden-området.

– Det er viktig at lærlingane våre lærer å laga mat slik ein gjorde før, sa Madsen.

Og rett nok, begge lærlingane på Mandelhuset var i full sving på kjøkkenet.

Han fortalde òg om kor opptatte han og Mandelhuset er av gode lokale råvarer.

– Komlene er laga av mandelpoteter frå Garden på Dalland, så det er både pølser og komler frå Dalland i dag, sa Madsen.


BRA OPPLEGG: Reidun Økland hadde vore på komlefesten ein gong tidlegare.
BRA OPPLEGG: Reidun Økland hadde vore på komlefesten ein gong tidlegare.
KOMLER: Torsdag var det duka for norsk tradisjonsmat av første klasse på Mandelhuset.
KOMLER: Torsdag var det duka for norsk tradisjonsmat av første klasse på Mandelhuset.
STINN BRAKKE: Komlefesten tiltrekte seg folk i massevis.
STINN BRAKKE: Komlefesten tiltrekte seg folk i massevis.

Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...