BOSSBIL UTFOR: Autovernet ligg flatt der bossbilen køyrde utfor. (Foto: Sissel Karin Clausen)
BOSSBIL UTFOR: Autovernet ligg flatt der bossbilen køyrde utfor. (Foto: Sissel Karin Clausen)

– Me vil ta Skorpevegen med i budsjettarbeidet

Einingsleiar i Tysnes kommune er klar over manglande vedlikehald på Skorpevegen.
Publisert 09.11.2018 kl. 10.00.

Torfinn Kongsvik er einingsleiar for drift og vedlikehald i kommunen. Han har fått med seg tilstanden på autovernet der bossbilen køyrde utfor på Skorpo.

– Betre autovern i dette området er ein av dei tinga me må sjå på og prøva å få fiksa. Utfordringa er at me har mykje kommunal veg og at det er mykje som må gjerast på dei innafor eit trangt budsjett, seier Kongsvik.

Han vedgår at ein difor må gjera tøffe prioriteringar. Det er grunnen til at det ikkje er blitt gjort noko i dette området.

– Men eg ser at det trengst, legg han til.

Kongsvik informerer om at Tysnes kommune no er i gang med budsjettarbeidet for neste år. Utbetringar på Skorpevegen er eit av dei momenta han vil ta med i det vidare arbeidet.

– Me ser behovet, utan at eg kan lova noko her og no, seier einingsleiaren.

Henry Tollaksen er ein av dei som har kontakta avisa etter utforkøyringa fredag.

– Når dei no må reparera autovernet der bossbilen for utfor, bør dei også sjå på autovernet på vegen der ein privatbil køyrde utfor ved Skorpesundet i fjor, oppmodar han.

Bilete derifrå viser at autovernet ikkje er utbetra etter utforkøyringa i fjor.


UTFOR 2017: I fjor køyrde ein privatbil utfor vegen ved Skorpesundet. Autovernet er framleis ikkje utbetra. (Foto: Henry Tollaksen)
UTFOR 2017: I fjor køyrde ein privatbil utfor vegen ved Skorpesundet. Autovernet er framleis ikkje utbetra. (Foto: Henry Tollaksen)

Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...