BOSSBIL UTFOR: Autovernet ligg flatt der bossbilen køyrde utfor. (Foto: Sissel Karin Clausen)
BOSSBIL UTFOR: Autovernet ligg flatt der bossbilen køyrde utfor. (Foto: Sissel Karin Clausen)

– Me vil ta Skorpevegen med i budsjettarbeidet

Einingsleiar i Tysnes kommune er klar over manglande vedlikehald på Skorpevegen.
Publisert 09.11.2018 kl. 10.00.

Torfinn Kongsvik er einingsleiar for drift og vedlikehald i kommunen. Han har fått med seg tilstanden på autovernet der bossbilen køyrde utfor på Skorpo.

– Betre autovern i dette området er ein av dei tinga me må sjå på og prøva å få fiksa. Utfordringa er at me har mykje kommunal veg og at det er mykje som må gjerast på dei innafor eit trangt budsjett, seier Kongsvik.

Han vedgår at ein difor må gjera tøffe prioriteringar. Det er grunnen til at det ikkje er blitt gjort noko i dette området.

– Men eg ser at det trengst, legg han til.

Kongsvik informerer om at Tysnes kommune no er i gang med budsjettarbeidet for neste år. Utbetringar på Skorpevegen er eit av dei momenta han vil ta med i det vidare arbeidet.

– Me ser behovet, utan at eg kan lova noko her og no, seier einingsleiaren.

Henry Tollaksen er ein av dei som har kontakta avisa etter utforkøyringa fredag.

– Når dei no må reparera autovernet der bossbilen for utfor, bør dei også sjå på autovernet på vegen der ein privatbil køyrde utfor ved Skorpesundet i fjor, oppmodar han.

Bilete derifrå viser at autovernet ikkje er utbetra etter utforkøyringa i fjor.


Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.