PREMIERING: F.v. Morten Nordal, Heidi Røssland og Anne Britt Onarheim delte ut premiane. Gåvekortet på kr. 1.000 gjekk til Anne Britt Onarheim. Gåvekortvinnaren på kr. 2.000 og for flest turar var ikkje til stades under utdelinga.
PREMIERING: F.v. Morten Nordal, Heidi Røssland og Anne Britt Onarheim delte ut premiane. Gåvekortet på kr. 1.000 gjekk til Anne Britt Onarheim. Gåvekortvinnaren på kr. 2.000 og for flest turar var ikkje til stades under utdelinga.

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.
Publisert 12.11.2018 kl. 15.21.

Vinnarane vart trekte på haustfesten til Onarheim bygdalag laurdag.

Entusiasmen for å gå tur til Blåbærhaugen har vore ekstra stor i september og oktober. Alle som har gått tur i desse to månadene, og som har gått minst 20 eller 30 turar, var med i trekkinga av fleire gåvekort. For å vera med i trekkinga måtte ein ha levert inn registreringskort.

Totalt var det levert inn 16 kort med 20 turar. Gåvekort på 1.000 kroner vart trekt ut blant desse; og den lukkelege vinnaren var Anne Britt Onarheim.

Gåvekortet på 2.000 kroner vart trekt ut blant dei som hadde gått 30 turar. Her var det levert inn 31 kort.

Det var og trekt ut to ekstrapremiar mellom alle som deltok; Hildegunn Flakke og Lise Skjåk Dalen vart trekt ut som vinnarar av kvar sin gule sydvest.

Det var og ein ekstra gåvepremie som vart delt ut til den som hadde gått flest turar i september og oktober. Her skilde Gerald Kuderski seg klårt ut, med kring 150 turar. Premien var ei luksus røykelaks-side frå Alsaker Fjordbruk.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...