FÅR HALDA FRAM: Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen AS skal greia ut fire ulike alternativ for flytebru over Bjørnafjorden. F.v. i det innfelte biletet: Adm. dir. Olav Weider i Olav Olsen, oppdragsleiar Kolbjørn Høyland og prosjektdirektør Stein Tidemann i Norconsult. (Foto: Norconsult/Statens vegvesen)
FÅR HALDA FRAM: Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen AS skal greia ut fire ulike alternativ for flytebru over Bjørnafjorden. F.v. i det innfelte biletet: Adm. dir. Olav Weider i Olav Olsen, oppdragsleiar Kolbjørn Høyland og prosjektdirektør Stein Tidemann i Norconsult. (Foto: Norconsult/Statens vegvesen)

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».
Publisert 12.11.2018 kl. 12.02. Oppdatert 13.11.2018 kl. 09.08.

– Norconsult og Olav Olsen har samarbeidd i føregåande fasar om kryssing av Bjørnafjorden, og me er stolte og audmjuke over å ha fått fornya tillit i oppgåva med å bringa prosjektet eitt skritt nærmare realisering.

Det seier oppdragsleiar Kolbjørn Høyland i Dr.techn. Olav Olsen – eit firma som driv med rådgiving innan fagområda konstruksjonsteknikk, marinteknikk og hydrologi.

– Me har samla eit svært kompetent team som vil jobba tett saman fram til august 2019, og forhåpentlegvis vidare. Me har mange idear til korleis me saman med vegvesenet kan redusera prosjektkostnadane, og samtidig oppnå ein robust og sikker konstruksjon, seier han.

Oppdraget inneber at Norconsult, Dr.techn. Olav Olsen og underkonsulentar med spesiell kompetanse skal greia ut fire ulike alternativ for flytebru over Bjørnafjorden. Den nye kontrakten har ei ramme på 40.000 timar, og Statens vegvesen har opsjon på vidare forprosjekt.

Vegvesenet har også signert kontrakt med Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult, som skal jobba parallelt med den nemnde rådgjevingsgruppa for å greia ut val av flytebru. Også desse har fått kontrakt fram til august 2019.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...