TINGHUSET: Saka om leige av Uggdal tinghus blei utsett til neste formannskapsmøte. (Arkivfoto)
TINGHUSET: Saka om leige av Uggdal tinghus blei utsett til neste formannskapsmøte. (Arkivfoto)

Treng meir info om Uggdal tinghus

Tysdag såg formannskapet på moglegheitene for å leiga ut Uggdal tinghus. Saka enda opp med å bli utsett.
Publisert 16.11.2018 kl. 17.00. Oppdatert kl. 18.00.

Nyleg søkte Tysnes sogelag om å få leiga Uggdal tinghus for ein billig penge.

Til gjengjeld vil sogelaget løyva 100.000 kroner til oppussing av tinghuset, i tillegg til at medlemmane vil leggja ned fleire dugnadstimar for å pussa opp bygget.

Saka var oppe til diskusjon i formannskapet denne veka.

– Det er alltid positivt å få liv i bygg som står tomme. Tinghuset har jo stått tomt ei stund. Korleis er tilstanden? Og kor mykje må gjerast? Er bygget forsvarleg? Kan me berre selja det? Det er ikkje eit bygg som kommunen eigentleg har bruk for, men som andre kanskje vil kunna ha glede av, sa varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp).


Smådyrklinikk

Det har òg vore snakk om å starta opp ein smådyrklinikk i tinghuset.

– Me har fått ein førespurnad frå Kristin Gjerde om å eventuelt oppretta ein smådyrsklinikk på Tysnes. Me har fått noko støtte frå landbrukskontoret til dette. Nett no har me tre veterinærar, men det er ikkje eigentleg eit fornuftig næringsgrunnlag for dette. Men å etablera ein smådyrsklinikk nede i kjellaren vil kreva ein del pengar, sa rådmann Steinar Dalland.

– Eg trur ikkje at smådyrklinikken står og fell på om dei får bruka kjellaren i tinghuset, sa Arne Leite (Sp).

– Og når det kjem til sogelaget, er det kanskje betre å gi dei støtte til å leiga ein plass? Eg har verkeleg ikkje lyst til å bruka pengar på det huset, sa Leite vidare.


Treng meir info

Formannskapet uttrykte ein generell skepsis mot å pussa opp Uggdal tinghus, utan å vita nok om korleis stoda til huset er.

– Kunne me fått ei nærare skildring av tilstanden til huset, før me vedtar noko? spurde ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

– Eg foreslår at me utset saka til neste formannskapsmøte, heldt ordføraren fram.

Det blei samrøystes vedtatt.


Siste saker Gå til framsida

Vegstenging - Myrdal

Vegen til Myrdal vert stengt fredag 22. mars mellom klokka 0800 og 15.00 på grunn av vegarbeid. Gjeld for for privatbilar på strekkja ovanfor Hagen. Brann og ambulanse får passera.