UHELDIG ORDBRUK:  Anne Merete Blichfeldt Dalland reagerer på at Didrik Milde Torbjørnsen blei omtala som "onkel" i førre avis. Sjå svaret frå "Tysnes" i saka.
UHELDIG ORDBRUK: Anne Merete Blichfeldt Dalland reagerer på at Didrik Milde Torbjørnsen blei omtala som "onkel" i førre avis. Sjå svaret frå "Tysnes" i saka.

Debatt: Om onklar og tanter

Publisert 17.11.2018 kl. 13.00.

På framsida av førre «Tysnes» stod det «Einaste onkel i barnehagen». Den uttalen må eg berre kommentera – sjølv om det i overskrifta på sjølve artikkelen stod «Einaste mann i Stjernereiso».

Det er kjekt å vera tante! Eg er tante til fem og grandtante til tolv, men eg er IKKJE tante til nokon i barnehagen, sjølv om eg stadig var innom der og jobba i mitt yrkesaktive liv.

Det er det same tilhøvet for mannlege tilsette i barnehagane. Kan hende er ein mann rett onkel til eitt barn eller to, men IKKJE onkel til alle barna!

Omgrepet tante og onkel i barnehagen blei avskaffa så tidleg som på 1970-talet. Det har med respekt for barnehageyrket å gjera. Dei tilsette har god og pedagogisk utdanning, og dei er ikkje leikeonklar og leiketanter for barn i ein «oppbevaringsboks».

Det tek visst tid for storsamfunnet å oppfatta rekkjevidda av onkel- og tanteomgrepet. Eg vil håpa at både avisjournalistar og samfunnet elles no vil respektera det gode, pedagogiske arbeidet i barnehagane og yrkestitlane til dei tilsette: barnehagelærar (ofte med tilleggsutdanning), barne- og ungdomsarbeidar og assistent. (Inntil nyleg heitte barnehagelærar førskulelærar).

– Av Anne Merete Blichfeldt Dalland


«Tysnes svarar»

I arbeidet med å finna ein framsidetittel til saka om Didrik Milde Thorbjørnsen i førre avis, valde me i ein svak augeblink å omtala Thorbjørnsen som «onkel», referert til uttrykket «barnehageonkel».

Me har blitt gjort merksame på, og innsett sjølve, at dette er eit utdatert uttrykk som ikkje gjev barnehagetilsette den respekten dei fortener.

For å bli barnehagelærar må ein gå tre år på høgskule, og me har all mogleg respekt og forståing for den innsatsen barnehagelærarar legg ned i både jobb og utdanning. Å rakka ned på yrket, var aldri vår intensjon.

Me legg oss flate, og beklagar.

– Redaktør Ole Skaten


Siste saker Gå til framsida

TIX til Tysnesfest 2020

Tysnesfest ligg ikkje på latsida. Dagen etter at festivalen er over, slepper dei den første artisten til neste års festival.