SATSA PÅ EIGE FIRMA: Tommy Hansen har i alle år hatt ein draum; å driva for seg sjølv. No har han halde på i to år, og har rikeleg å gjera. Her held han på med forskalingsarbeid ved Haukefærvågen.
SATSA PÅ EIGE FIRMA: Tommy Hansen har i alle år hatt ein draum; å driva for seg sjølv. No har han halde på i to år, og har rikeleg å gjera. Her held han på med forskalingsarbeid ved Haukefærvågen.

Ein draum å starta eiga verksemd

Dagen etter at han var på jobbintervju for å bli lærling som forskalingssnikkar, var Tommy Hansen i jobb.
Publisert 17.11.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 10.51.

Etter eitt år på fotballgymnaset i Haugesund, var han klar på at det ikkje var det rette vegvalet vidare i livet. Han vurderte vidare skulegang på byggfag på Os opp mot å bli lærling. Valet vart enkelt.

– Eg var på jobbintervju hos Backer i Bergen. Der spurde dei kva tid eg kunne begynna. Eg svarte at eg kunne begynna med ein gong. Dagen etter var eg i gang.


Eige firma

I dag driv Tommy Hansen sitt eige firma; Hansen Blogg & Betong. I Haukafærvågen på Reksteren skal han snart gjera klart til støyping når «Tysnes» møter han tidleg denne veka. Han er snart ferdig med forskalingsarbeidet. Ein mur utanfor hytta skal støypast. I fjøresteinane like nedanfor er murane til eit naust allereie støypt, og ved sida av naustet skal han støypa ein platting.

– Eg har rikeleg med arbeid, kanskje litt for mykje, men det går greitt, forklarar han.

Han tek seg tid til ein liten pause i arbeidet, og nyttar samstundes tida til ein matpause.

Det går i grunnen overraskande bra. Eg hadde ikkje trudd det var så mykje arbeid på øya.


Nordsjø-utdanning

Hansen Blogg & Betong starta han sommaren 2016, då han var i ferd med å avslutta toårig teknisk fagskule i Stavanger med fagfeltet brønnteknikk. Målet var jobb i Nordsjøen, og å driva Hansen Blogg & Betong i friperiodane. Men så kom oljenedturen. Han valde å satsa på betongfaget for fullt, på Tysnes. Han og sambuaren skulle bli foreldre, og då var det heilt naturleg å flytta heim att.

– Det har alltid vore eit mål å bu på Tysnes. Tysnes betyr mykje. Eg trivst her, har alltid gjort det, seier han.

Å bu i Bergen til dømes, vurderte han som uaktuelt. Han trivst ikkje med køkøyring.


Fagbrev i 2009

Allereie i 2009 tok han fagbrev som forskalingsnikkar, etter fire år i lære. Etter det var han forskalingssnikkar på ei rekkje ulike anlegg både i Bergen og omegn, på Gardermoen og på Rennesøy ved Stavanger.

Men heilt sidan han var liten gut og leika med bilar og gravemaskinar i sandkassen, har han hatt ein draum om å ha sitt eige firma. I snikkarboden til pappa laga han små hus som det stod «Tommys Company» på.

Som ungdom vurderte han å bli både snikkar og murar, men etter råd frå søstera som tok TAF-utdanning og fekk fagbrev som forskalingssnikkar, valde han det same yrket.

– Arbeidet er litt tyngre, men eg likar det veldig godt, og så var det godt betalt. Eg har ikkje angra. Eg likar tungt arbeid, slår han fast.

Litt åtvaringar fekk han frå mor si om ulempene som følgjer med å driva for seg sjølv. Ho dreiv sitt eige murarfirma.

Men han trivst.

– Eg har det kjekt på jobb!


Framtidsplanar

Målet no er å byggja opp firmaet til ein solid arbeidsplass. Før fem år er gått håpar han å ha ein tilsett med seg i staben.

– Det kan i periodar vera litt einsamt å jobba åleine, berre med besøk av betongbilar, seier han og smiler.

Han er klar på at det kan verta lange dagar, men han meiner det er verd det når ein sit att med meir i lommeboka enn om ein går i fast arbeid.

– Å driva sitt eige firma blir ein livsstil. Ein må ofra ein del av det sosiale livet, slår han fast.

Vil du høyra meir om framtidsplanane til Tommy, kan du melda deg på næringsseminaret på Haaheim komande onsdag. Der skal han ha avslutningsføredraget.


Siste saker Gå til framsida

Fylte gymsalen med song

Viss nokon lurte på kva dei høge lydane på Reiso var rundt lunsjtider sist fredag, var det berre elevane ved Uggdal skule som song så taket nesten løfta seg.

Leiar: Bomskot å føreslå nedlegging av landbruk/teknisk

Framstegspartiet sin representant i formannskapet, Magnar Solheim, føreslår å leggja ned utval for landbruk/teknisk. Det er eit bomskot.I sist møte i formannskapet fortalde Solheim at hovudårsaka til at han har sendt inn ein slik førespurnad, eller eit ønske, er saksmengda og måten å behandla saker i...