BANKGÅVE: Onarheim bygdalag fekk torsdag overrekt hundre tusen kroner frå Sparebanken Vest til det nye ljosanlegget til Blåbærhaugen. F.v. banksjef Arve Havnerås, bygdalagsleiar Heidi Røssland, assisterande banksjef Lars Henrik Reiso, Magne Storesætre frå Onarheim IL og Lise Skjåk Dalen frå grunneigar Gerhard Alsaker.
BANKGÅVE: Onarheim bygdalag fekk torsdag overrekt hundre tusen kroner frå Sparebanken Vest til det nye ljosanlegget til Blåbærhaugen. F.v. banksjef Arve Havnerås, bygdalagsleiar Heidi Røssland, assisterande banksjef Lars Henrik Reiso, Magne Storesætre frå Onarheim IL og Lise Skjåk Dalen frå grunneigar Gerhard Alsaker.

Overrekte bankgåve til Blåbærhaugen-prosjekt

– Dette var veldig flott, takka leiar i Onarheim Bygdalag, Heidi Røssland, då Arve Havnerås og Lars Henrik Reiso frå Sparebanken Vest overrekte 100.000 i gåve til dei nye ljosa til Blåbærhaugen.
Publisert 23.11.2018 kl. 13.42.

Sola skein frå blå himmel over Blåbærhaugen torsdag føremiddag, ein kunne knapt funne ein vakrare novemberdag for å feira ein gåvesjekk på hundre tusen kroner.

Banksjef for privatmarknaden i Sparebanken Vest, Arve Havnerås, og assisterande banksjef for bedriftsmarknaden, Lars Henrik Reiso, hadde teke turen frå Stord til Blåbærhaugen for å overrekkja bankgåva til det nye ljosanlegget til Blåbærhaugen. Begge dei to bankrepresentantane var på toppen for fyrste gong. Der møtte dei blåbærhaugenentusiastane Heidi Røssland frå Onarheim bygdalag, Magne Storesætre frå Onarheim idrettslag og Lise Skjåk Dalen som representerte grunneigar Gerhard Alsaker.


Ljos til 1,5 millionar

Det var tidlegare i år Onarheim bygdalag søkte Sparebank Vest om gåvemidlar til det nye ljosanlegget.

37 ledljos er montert langs den knappe to kilometer lange skogsbilvegen, som på få år er blitt den mest populære turvegen på Tysnes. Snart er 20 loggbøker utskrivne, det blir til saman 48.000 registreringar.

Dei nye ljosa tenner seg automatisk når det er mørkt nok, og sløkkjer seg når det blir ljost nok. No kan ein gå heile turen på mørke kveldar utan hovudlykt eller lommelykt.

Kring 1,5 millionar kroner har ljosprosjektet kosta, kring ein million for det som ligg under bakken og ein halv million for det som er over.

Støtta som dei to bankmennene frå Stord kjem reisande med til Onarheim gler representantane frå bygdalaget og idrettslaget.

Frå før har Tveit bygdalag, Onarheim bygdalag, Onarheim idrettslag, Tysnes Kraftlag, Gjensidigestiftelsen, Tysnes Sparebank og Alsaker Fjordbruk gått inn med pengar i prosjektet.


Vil stimulera til friluftsliv

Totalt er det 45 prosjekt på Vestlandet som i desse dagar får støtte frå Sparebanken Vest til ulike prosjekt for at folk skal koma seg ut i friluft og bruka kroppen. Å få folk ut i naturen har vore eit satsingsområde.

Dagen før dei to bankmennene kom til Onarheim, hadde dei delt ut hundre tusen til ei ljosløype i Fitjar og hundre tusen til ein sherpa-sti i Tysefjellet på Stord.

– Visjonen til banken er å gjera det kjekkare å bu på Vestlandet. Me kan ikkje laga stiar, men me kan støtta lag og organisasjonar som kan gjera denne jobben, poengterer Arve Havnerås.

– Som bank skal me ikkje berre låna til hus, hytter og bedrifter. Me skal og gje noko tilbake til samfunnet, legg han til.

Dei to bankrepresentantane er imponert over engasjementet i Onarheimbygda til å vidareutvikla turprosjektet med ljosanlegg.

– De er flinke å engasjera dykk, difor me har også lyst til å bidra. Å gjera vegen til Blåbærhaugen meir tilgjengeleg på kveldstid, er viktig for å auka bruken og få fleire ut i friluft, seier Havnerås og Reiso.

– Når me har tent våre pengar, går ein del av overskotet til banken til ålmennyttige føremål. Ålmenta skal få noko igjen.


Sponsa såtekonserten

Det er ikkje fyrste gongen banken sponsar prosjekt på Tysnes. I sommar gjekk dei inn med 100.000 til såtekonserten til Tysnesfest.

– Støtta som me gjev skal vera til nonprofit-prosjekt, og det skal vera reine gåver utan motyting, forklarar Lars Henrik Reiso.

Reiso og Havnerås fortel at banken så langt i år har hatt eit veldig godt år.

– Også frå Tysnes har me hatt eit jamt tilsig av nye kundar. Det synest me er kjekt.

Det gode resultatet for banken i år vil føra til at potten til ålmennyttige føremål kan bli dobla neste år.

– Då kan det bli ganske mykje til idrettslag, musikklag og andre lag og organisasjonar, forklarar dei.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...