TILRÅDD FORSLAG: Motivet på det tilrådde forslaget skal spegla det klassiske, vestnorske fjordlandskapet. (Foto: vlfk.no)
TILRÅDD FORSLAG: Motivet på det tilrådde forslaget skal spegla det klassiske, vestnorske fjordlandskapet. (Foto: vlfk.no)

Har tilrådd nytt fylkesvåpen

No er det opp til fylkespolitikarane å avgjera om dei vil gå for fagkomiteen sitt forslag til nytt fylkesvåpen for Vestland.
Publisert 26.11.2018 kl. 12.00.

Ein fagkomité har vurdert forslaga til nytt fylkesvåpen for nye Vestland fylke. Det melder Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding.

Fire forslag vert av fagkomiteen trekt fram som «eigna», og eitt vert tilrådd som nytt fylkesvåpen. Komiteen har vurdert ei rekkje forslag sendt inn av fem ulike designbyrå, samt folkefavoritten blant innkomne forslag frå ålmenta, som vart røysta fram i haust.

Det tilrådde forslaget vert omtala som ei stilisert framstilling av det vestnorske fjordlandskapet, og om forslaget skriv komiteen følgjande:«Motivet appellerer ved at linjene gjev eit fokuspunkt. Spissen som treffer skaper ein spenning og dynamikk. Det har ein god form og er eit enkelt men sterkt våpen. Klassisk heraldisk motiv – i ein heraldisk kontekst har det historiske røter samstundes som det er moderne. Fargebruken er tilpassa motivet. Det grøne gjev gode assosiasjonar til Vestlandet og til det velkjende frodige landskapet. Dette er ein farge som går igjen over heile fylket og vil vere samlande.»

Tilrådinga vert fyrst sendt til handsaming hos fellesnemnda for det nye fylket, før eit endeleg vedtak om nytt fylkesvåpen vert fatta i dei ulike fylkestinga i desember.


EIGNA FORSLAG: I tillegg til det tilrådde forslaget, har fagkomiteen stempla tre andre forslag som «eigna» som nytt fylkesvåpen. (Foto: vlfk.no)
EIGNA FORSLAG: I tillegg til det tilrådde forslaget, har fagkomiteen stempla tre andre forslag som «eigna» som nytt fylkesvåpen. (Foto: vlfk.no)

Siste saker Gå til framsida

Ingen dagar er like

Det er ei rekkje faste oppgåver å halda styr på, men det skjer likevel så mykje anna at ingen dagar vert like. – Det likar eg godt, seier Sondre Dale Alvheim.