TILRÅDD FORSLAG: Motivet på det tilrådde forslaget skal spegla det klassiske, vestnorske fjordlandskapet. (Foto: vlfk.no)
TILRÅDD FORSLAG: Motivet på det tilrådde forslaget skal spegla det klassiske, vestnorske fjordlandskapet. (Foto: vlfk.no)

Har tilrådd nytt fylkesvåpen

No er det opp til fylkespolitikarane å avgjera om dei vil gå for fagkomiteen sitt forslag til nytt fylkesvåpen for Vestland.
Publisert 26.11.2018 kl. 12.00.

Ein fagkomité har vurdert forslaga til nytt fylkesvåpen for nye Vestland fylke. Det melder Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding.

Fire forslag vert av fagkomiteen trekt fram som «eigna», og eitt vert tilrådd som nytt fylkesvåpen. Komiteen har vurdert ei rekkje forslag sendt inn av fem ulike designbyrå, samt folkefavoritten blant innkomne forslag frå ålmenta, som vart røysta fram i haust.

Det tilrådde forslaget vert omtala som ei stilisert framstilling av det vestnorske fjordlandskapet, og om forslaget skriv komiteen følgjande:«Motivet appellerer ved at linjene gjev eit fokuspunkt. Spissen som treffer skaper ein spenning og dynamikk. Det har ein god form og er eit enkelt men sterkt våpen. Klassisk heraldisk motiv – i ein heraldisk kontekst har det historiske røter samstundes som det er moderne. Fargebruken er tilpassa motivet. Det grøne gjev gode assosiasjonar til Vestlandet og til det velkjende frodige landskapet. Dette er ein farge som går igjen over heile fylket og vil vere samlande.»

Tilrådinga vert fyrst sendt til handsaming hos fellesnemnda for det nye fylket, før eit endeleg vedtak om nytt fylkesvåpen vert fatta i dei ulike fylkestinga i desember.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...