ENGASJERTE: Gunnar Emil Spjeld og Elin Bergesen vil fiksa opp leikeplassen i Klokkargarden. I midten er sønene til Elin, Even og David Bergesen. (Foto: Vetle Mikkelsen)
ENGASJERTE: Gunnar Emil Spjeld og Elin Bergesen vil fiksa opp leikeplassen i Klokkargarden. I midten er sønene til Elin, Even og David Bergesen. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Sel lodd for å fiksa opp leikeplassen

Dei siste åra har leikeplassen i Klokkargarden vore i forfall. Det vil lokale eldsjeler gjera noko med.
Publisert 27.11.2018 kl. 06.00.

– I og med at det har vore vanskeleg å få økonomisk støtte, må me vera kreative, seier Elin Bergesen i Øykjaskoro vel.

Ho er ei av fleire eldsjeler i nabolaget som har tatt initiativ til å få fiksa opp leikeplassen i Klokkargarden i Våge.

Ifølgje Bergesen er leikeplassen mykje i bruk.

Det har tidlegare blitt arrangert dugnadar for å fiksa den. No har Elin og Co. sett i gang eit lotteri, med mål om å tena inn pengar til å pussa opp leikeplassen.

Sjølve trekkinga vil finna stad den 15. desember, oppe ved leikeplassen.


I forfall

– Leikeplassen heldt på å forfalla heilt, fortel Gunnar Emil Spjeld, kasserar i velforeininga.

Øykjaskoro vel søkte derfor kommunen om midlar til å rusta opp plassen, men fekk avslag.

– Me er i gang med arbeidet, men det kostar. Me planlegg å kjøpa inn ei ny sklie, og laga til ein sandkasse, held Spjeld fram.


Takksame for hjelp

– Det er veldig positivt at folk har bidratt med dugnadstimar, sjølv om me hadde ønskt at fleire blei med, seier Elin Bergesen.

Ho nemner fleire som har bidratt. Blant anna lånte Arild Gjerstad dei ei gravemaskin, slik at Oddvar Sunde kunne grava vekk uturvande jord frå skråninga ved leikeplassen.

Også mannen til Bergesen har lagt ned mang ein dugnadstime.


Handelsstanden bidrar

– Me er glade for at handelsstanden i Våge har donert premiar til lotteriet. Me har ikkje fått eit einaste nei frå dei, seier Bergesen.

Av aktuelle premiar, nemner ho blant anna festivalpass til Tysnesfest, gåvekort på Mandelhuset og Annes Klær, i tillegg til middag for to på Haaheim.

Ho fortel òg at Øykjaskoro vel no er å finna på Vipps, for å gjera det lettare å donera gåver eller betala for lodd.

– Eg vil verkeleg oppmoda folk om å kjøpa lodd, avsluttar Bergesen.


Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.