ENGASJERTE: Gunnar Emil Spjeld og Elin Bergesen vil fiksa opp leikeplassen i Klokkargarden. I midten er sønene til Elin, Even og David Bergesen. (Foto: Vetle Mikkelsen)
ENGASJERTE: Gunnar Emil Spjeld og Elin Bergesen vil fiksa opp leikeplassen i Klokkargarden. I midten er sønene til Elin, Even og David Bergesen. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Sel lodd for å fiksa opp leikeplassen

Dei siste åra har leikeplassen i Klokkargarden vore i forfall. Det vil lokale eldsjeler gjera noko med.
Publisert 27.11.2018 kl. 06.00.

– I og med at det har vore vanskeleg å få økonomisk støtte, må me vera kreative, seier Elin Bergesen i Øykjaskoro vel.

Ho er ei av fleire eldsjeler i nabolaget som har tatt initiativ til å få fiksa opp leikeplassen i Klokkargarden i Våge.

Ifølgje Bergesen er leikeplassen mykje i bruk.

Det har tidlegare blitt arrangert dugnadar for å fiksa den. No har Elin og Co. sett i gang eit lotteri, med mål om å tena inn pengar til å pussa opp leikeplassen.

Sjølve trekkinga vil finna stad den 15. desember, oppe ved leikeplassen.


I forfall

– Leikeplassen heldt på å forfalla heilt, fortel Gunnar Emil Spjeld, kasserar i velforeininga.

Øykjaskoro vel søkte derfor kommunen om midlar til å rusta opp plassen, men fekk avslag.

– Me er i gang med arbeidet, men det kostar. Me planlegg å kjøpa inn ei ny sklie, og laga til ein sandkasse, held Spjeld fram.


Takksame for hjelp

– Det er veldig positivt at folk har bidratt med dugnadstimar, sjølv om me hadde ønskt at fleire blei med, seier Elin Bergesen.

Ho nemner fleire som har bidratt. Blant anna lånte Arild Gjerstad dei ei gravemaskin, slik at Oddvar Sunde kunne grava vekk uturvande jord frå skråninga ved leikeplassen.

Også mannen til Bergesen har lagt ned mang ein dugnadstime.


Handelsstanden bidrar

– Me er glade for at handelsstanden i Våge har donert premiar til lotteriet. Me har ikkje fått eit einaste nei frå dei, seier Bergesen.

Av aktuelle premiar, nemner ho blant anna festivalpass til Tysnesfest, gåvekort på Mandelhuset og Annes Klær, i tillegg til middag for to på Haaheim.

Ho fortel òg at Øykjaskoro vel no er å finna på Vipps, for å gjera det lettare å donera gåver eller betala for lodd.

– Eg vil verkeleg oppmoda folk om å kjøpa lodd, avsluttar Bergesen.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...