AUTOMATISK OVERFART: Kaptein Espen Haukanes på MF Folgefonn følgjer med når ferja går automatisk frå kai til kai mellom Hodnanes, Jektevik og Nordhuglo. (Foto: Wärtsilä)
AUTOMATISK OVERFART: Kaptein Espen Haukanes på MF Folgefonn følgjer med når ferja går automatisk frå kai til kai mellom Hodnanes, Jektevik og Nordhuglo. (Foto: Wärtsilä)

No kan MF Folgefonn gå automatisk frå kai til kai

– Dette er den første demonstrasjonen av eit autonomt styrt fartøy me har sett. Det me såg var særs imponerande, seier Nils Haktor Bua frå Sjøfartsdirektoratet.
Publisert 28.11.2018 kl. 16.09.

I to dagar har Sjøfartsdirektoratet vore med på å testa ut det nye automatiske styresystemet om bord på MF Folgefonn. Det melder Wärtsilä i ei pressemelding.

– Det er ingen tvil om at denne teknologien vil kunna auka tryggleiken og den totale effektiviteten når fartøyet skal leggja til eller frå kai. Me held sjølvsagt fram arbeidet med å utvikla dette vidare, men eg er imponert over kor stabilt systemet allereie er på dette stadiet, seier Nils Haktor Bua.


Autonomt frå kai til kai

Wärtsilä har gjennomført ein ny runde med vellukka testar med sitt auto-dockingsystem, der det også blei gjennomført autonom overfart. Under oppsyn av representantar frå Sjøfartsdirektoratet blei MF «Folgefonn» segla som eit fullt autonomt fartøy frå kai til kai. Testen blei gjennomført med tre ulike kai-anløp.

Joonas Makkonen, visepresident, Voyage Solutions, Wärtsilä, seier at dette er eit stort framskritt i arbeidet med å etablera truverdige, automatiserte løysingar for transport til sjøs.

– Dette er ein milepæl for Smart Marine-programmet vårt. Testen stadfestar Wärtsilä sin posisjon som global teknologileiar innan marine innovasjoner. Me kjem til å halda fram med å utvikla «intelligente» løysingar for å føra den marine industrien over mot ein ny epoke med superhøg effektivitet, tryggleik og miljømessig berekraft, skriv Makkonen.


Utan menneske

Når operatøren av ferja skal segla til neste destinasjon, startar ein operasjonen ved at kapteinen vel «Seil». Då tek det autonome kontrollsystemet over styringa av fartøyet. Ferja er då i stand til å forlata kaien, manøvrera ut frå hamna, segla til neste anløpshamn, manøvrera inn mot hamna, og deretter leggja til ved sida av terminalen – alt utan menneskelege inngrep.

– Me reknar med at dette er det fyrste forsøket på ein fullautomatisert kai-til-kai-operasjon i ein totalt «hands-off modus», på eit fartøy på denne storleiken, skriv Wärtsilä.


– Spanande prosjekt

Sigbjørn Myrvang, teknisk sjef i Norled, som eig MF Folgefonn, seier dette er eit spananade prosjekt.

– Me er nøgde med det gode samarbeidet med Wärtsilä. Ein heilt autonom kai-til-kai-løysing vil gje oss monaleg verdiskapande fordelar med omsyn til betre effektivitet, større tryggleik, lågare drivstofforbruk og dermed reduserte eksosutslepp, seier Myrvang.

Han ser på Wärtsilä-løysinga som heilt avgjerande for besetninga på ferja, slik at dei kan operera fartøyet så effektivt som mogleg.

Innovasjon Norge har gjeve tilskot til både Wärtsilä og Norled for testing av autodocking-teknologien.

MF Folgefonn vart også nytta i høve til den fyrste testinga av Wärtsilä sitt autodocking-system, som blei gjennomført tidleg i 2018. Fartøyet er også utstyrt med hybrid framdrift med trådlaus lading.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...