LOKALT NÆRINGSLIV: Inge Malkenes vil at tysnesungdommen skal læra om jobbmoglegheitene i kommunen. (Foto: Vetle Mikkelsen)
LOKALT NÆRINGSLIV: Inge Malkenes vil at tysnesungdommen skal læra om jobbmoglegheitene i kommunen. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Vil ha lokal utdanningsmesse

Dei siste åra har ikkje elevane ved Tysnes skule fått tilbod om utdanningsmesse på Tysnes. Det vil Inge Malkenes gjera noko med.
Publisert 29.11.2018 kl. 18.00.

– Ei lokal utdanningsmesse kan visa at me har spennande yrke på Tysnes. Skal me ha utvikling i kommunen, treng me både vanlege arbeidsfolk og spesialkompetanse, seier Inge Malkenes til «Tysnes».

Det var i tenesteutvalet tysdag at saka kom opp. I diskusjonen om utdanningsmessa på Stord tok Malkenes til orde for å innføra ei lokal messe igjen.


Var tilbod tidlegare

Utdanningsmesse på Tysnes var tidlegare ein fast del av opplegget for ungdomskuleelevane på øya. Det blei seinare slutt på ordninga, som i stor grad blei erstatta med reiser til messer utanfor kommunen.

– Den yrkesmessa me hadde før var ganske heftig, og var nok like mykje for foreldre og besteforeldre som for elevane. Men det viktigaste må vera at me får presentert lokale yrke for 9. og 10. klasse, seier Malkenes.

Løysinga Malkenes ser for seg er ei slags minimesse; eit par timar der elevane blir kjente med jobbmoglegheitene i kommunen.

– Utdanningsmessa på Stord går meir på skuleval, meiner han.


Mangfaldig arbeidsliv

– Me som foreldre har òg snakka med skulen om det. Det burde vera eit fast opplegg for å presentera næringslivet på Tysnes og moglegheitene for å bu her for elevane, seier Malkenes.

Han trur at dette, over eit lengre tidsperspektiv, vil leggja betre til rette for at folk blir på eller flyttar heim att til Tysnes.

– Det er veldig mange næringar på Tysnes som gjer at du kan bu her. Me må alle gjera ein dugnad for å presentera arbeidsplassane våre, enten me jobbar i eller utanfor kommunen, seier han.

Malkenes held fram:

– Når dei er 15-16 år gamle er dei naturlegvis litt famlande til yrkesfag. Dei veit gjerne kva foreldra gjer, men ikkje kva naboen gjer. Det hadde vore grådig kjekt å få til ei yrkesmesse på Tysnes.


Årleg greie

– Dette er noko som helst burde vore gjort årleg, men eg kan sjå for meg at det kunne vore annakvart år òg, seier Malkenes.

Han legg vekt på at det ikkje treng å kosta mykje å arrangera ei utdanningsmesse på Tysnes, så lenge ein gjer det i mindre skala enn tidlegare år.

– Men ein bør ha ein koordinator for prosjektet, seier Malkenes, som ser for seg at det kunne vore ei oppgåve for ordføraren eller varaordføraren.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Bør trø til for slitne orgel

Pensjonert organist Terje Haugom i Bjørgvin har i vår hatt ein runde og sjekka tre orgel i Tysnes prestegjeld. I «Tysnes» 2. mai hadde han ei vurdering og oppsummering av orgeltilstanden. Orgelet i Reksteren kyrkje hadde han ikkje sjekka. Haugom sin konklusjon var følgjande: «Det er et begredelig faktum at...

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...