NÆRINGSRÅD: Inkubatorleiar Kjetil Djuve i Atheno trur eit næringsråd vil vera positivt for Tysnes.
NÆRINGSRÅD: Inkubatorleiar Kjetil Djuve i Atheno trur eit næringsråd vil vera positivt for Tysnes.

– Eit næringsråd vil hjelpa nystarta bedrifter

Det vart prata varmt om nytta av eit nytt næringsråd i Tysnes på næringssamlinga sist onsdag.
Publisert 30.11.2018 kl. 06.00.

Før sommaren inviterte Tysnes kommune til eit drøftingsmøte om framtida til Tysnes næringsråd. Næringsrådet har tidlegare vore aktivt i kommunen, men sidan 2014 har det ikkje vore halde årsmøte i rådet. Det betyr at eit styre formelt sett ikkje eksisterer, og at det ikkje er liv i næringsrådet.

I møtet før sommaren vart det konkludert med at ein ville prøva å få på plass eit nytt næringsråd i kommunen.

– I staden for at alle næringsdrivande skal stå på kvar si tue, kan me stå litt meir saman. Me deler mykje av dei same problemstillingane, sa Lars Atle Aase, dagleg leiar i Andersland bygg, til «Tysnes» etter møtet i mai.

Han var blant dei som såg positivt på eit aktivt næringsråd i kommunen.


Kommunalt initiativ

Det er Tysnes kommune, med ordførar Kåre Martin Kleppe i spissen, som har drege i gang arbeidet med eit nytt næringsråd. Han fortel at han jobbar med planane som vart laga før sommaren.

– Me driv og førebur eit mogleg stiftingsmøte, samtidig som me jobbar med å laga statuttar for rådet, og med å finna folk som vil sitja i styret, seier Kleppe.

Kommunen har sagt ja til å hjelpa rådet med stiftinga, samt praktiske aspekt rundt møte i rådet, men kommunen vil ikkje vera involvert i sjølve styret.

Skal næringsrådet verta ein realitet, så må det vera nok interesse frå næringslivet. Kleppe er også opptatt av å få dei godt etablerte og rutinerte næringsverksemdene med på laget.

– Det er ingen tvil om at det er viktig å få med etablerte næringsdrivande. Dei kan vera gode mentorar for dei nye gründarane, og ei hjelp med å knyta nettverk og partnerskap, fortel Kleppe.


Næringssamling

I førre veke arrangerte kommunen, saman med Atheno, næringssamling på Haaheim Gaard. Her fekk tysnesgründarar møta og høyra på etablerte lokale bedrifter som Tysnes Sparebank og Heis-Tek, og få eit innblikk i suksessen deira.

Ordføraren nytta også høvet til å fronta næringsrådet på samlinga. Mellom anna var Anne-Grete Sandtorv, leiar av Stord næringsråd, invitert til samlinga for å halda foredrag.

Ho prata positivt om korleis næringsrådet fungerte på Stord, og korleis dei mellom anna arrangerte faste frokostmøte for medlemmane.

– Me har det i målsettingane våre å vera ei røyst i samfunnet, og ta den rollen å prata på vegner av næringslivet, fortalde Sandtorv på samlinga.


Positivitet

Blant dei påmelde til næringssamlinga var Jonas Gustavsson, som driv Tysnes hus & hage. Han er positiv til eit nettverk mellom bedriftene i kommunen.

– Det er viktig at me «heier» på kvarandre. Eg synest det verkar veldig interessant med eit næringråd. Eg trur det kan vera bra for heile lokalsamfunnet, seier Gustavsson.

Atheno var med og arrangerte næringssamlinga sist onsdag, representert ved inkubatorleiar Kjetil Djuve. Han er ikkje i tvil om at eit næringsråd hadde vore bra for Tysnes.

– Tanken med eit næringsråd er å ha ein møteplass for næringslivet, seier Djuve.

Han er tydeleg på dei positive sidene ved eit lokalt næringsråd.

Der kan ein få råd og mentorhjelp av godt etablerte næringsdrivande. Eit næringsråd vil hjelpa nystarta bedrifter. Å byggja nettverk er gull verdt for nye bedrifter, avsluttar Djuve.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokalsamfunn med eit godt hjelpeapparat

Natt til laurdag tok det til å brenna i eit bustadhus i Uggdal. Den unge familien kom seg til all lukke ut av det brennande huset utan fysiske skadar. I «Tysnes» denne veka kan me lesa at brannvesenet var på brannstaden eit kvarter etter at mor i huset fekk varsla om brannen klokka 03.23. Det gler...