HUSNESFJORDEN: «Å finna løysingar for å knyta Kvinnherad tettare opp mot den nye E39, er ei viktig sak, fyrst og fremst for Kvinnherad», skriv «Tysnes» på leiarplass. (Illustrasjon: LMG Marin)
HUSNESFJORDEN: «Å finna løysingar for å knyta Kvinnherad tettare opp mot den nye E39, er ei viktig sak, fyrst og fremst for Kvinnherad», skriv «Tysnes» på leiarplass. (Illustrasjon: LMG Marin)

Leiar: Skal Tysnes sponsa ferjedebatten Stord-Kvinnherad?

Publisert 01.12.2018 kl. 10.00.

Tysdag la formannskapet i Tysnes siste hand på kommunebudsjettet for2019. Det handlar ikkje berre om å støtta samferdsleprosjekt internt i kommunen. Formannskapet gjekk også inn for å setja av 250.000 kroner til ein forstudie for eit ferjefritt fylkesvegsamband mellom Kvinnherad og Stord. Planen er å kryssa Husnesfjorden mellom Kvinnherad og Huglo, og gå vidare over Tysnes til den nye E39.

For å gå inn med 250.000, har formannskapet sett som vilkår at Kvinnherad og Stord til saman må gå inn med 750.000.

Å finna løysingar for å knyta Kvinnherad tettare opp mot den nye E39, er ei viktig sak, fyrst og fremst for Kvinnherad. Men som gode naboar bør kanskje Tysnes engasjera seg? Spørsmålet er likevel om dette er rett prioritering av kommunale midlar når Tysnes knapt nok har råd til å vedlikehalda eigne lokale vegar. Seinast i haust var det store tre som redda ein SIM-bil frå å hamna i fjøresteinane på Skorpo. I fjor hamna ein personbil med hengar delvis utfor vegen, også på Skorpo. Innbyggjarar der klagar på manglande vedlikehald både på rekkverk og asfaltdekke.

Dette er nok dessverre berre eit par døme. Einingsleiar for teknisk vedlikehald uttalte til avisa i haust at budsjettet er stramt...

Kommunane Kvinnherad, Stord og Tysnes har allereie ført samtalar om korleis ein kan kopla kommunane saman med ei bruløysing over Huglo og vidare opp mot E39. Denne nye løysinga kan erstatta dei gamle planane om bru mellom Skorpo og Huglo, eit prosjekt som Tysnes og Stord kommune har brukt mykje ressursar og pengar på til planlegging. Så langt har ein ikkje klart få til ei finansieringsløysing som vil realisera brua over Laukhamarsundet med tilførslevegar. Dette kan vera løysinga.

Det nye ferjefrie sambandet skal avløysa det omstridde ferjesambandet Stord-Kvinnherad, i dag mellombels mellom Skjærsholmane og Ranavik. Ein årelang diskusjon mellom dei to kommunane har enno ikkje funne si framtidige løysing. Eigentleg er det dette den nye brua over Husnesfjorden handlar om, ferjedebatten Stord-Kvinnerad. Ei sak for Kvinnherad, og for Stord.

Me meiner at Tysnes kommune bør vera positive til forstudien. Som god nabo bør ein og betala litt, men kostnadsfordelinga bør stå i høve til innbyggjartalet i dei tre kommunane. Me stiller og spørsmål om det er rett av Tysnes å sponsa ei reklameavis for prosjektet med 20.000 kroner.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

TIX til Tysnesfest 2020

Tysnesfest ligg ikkje på latsida. Dagen etter at festivalen er over, slepper dei den første artisten til neste års festival.

– Dei er sjukt vittige!

Det seier Frida Walde om Ausekarane. Fredag hadde ho og broren Mikkel sikra seg plass heilt fremst ved scenen til årets show.