KOGNITIV TERAPEUT: Elin Meland jobbar med psykisk helse til dagleg. (Foto: Vetle Mikkelsen)
KOGNITIV TERAPEUT: Elin Meland jobbar med psykisk helse til dagleg. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Tips og triks mot mørketidsdepresjon

Fleire nordmenn opplever sesongbasert depresjon. Heldigvis finst det mykje som kan hjelpa.
Publisert 04.12.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.09.

– Det er jo mørkt når hausten kjem. Kroppane våre treng lys, seier kognitiv terapeut Elin Meland.

– Men som regel ligg det òg noko depressivt i botnen, for dei som får vinterdepresjon. Det kjem oftast ikkje som lyn frå klar himmel, held ho fram.

Ein reknar med at mellom fem og ti prosent av folkesetnaden lid av vinterdepresjon av ein eller annan grad.

– Mange av oss merkar at det blir tyngre utpå hausten. Det er noko mange kjenner på, seier Meland.


Frisk luft og lys

Det er, ifølgje Meland, fleire ting ein kan gjera for å motverka det verste av mørketidsdepresjonen.

– Det er dokumentert at det hjelper å vera i lys, seier Meland.

– Og så hjelper det å vera ute, sjølv når det ikkje er sol ute.

Ho nemner òg at nokre bruker dagslyslamper innandørs, og at det kan ha ein positiv effekt.

Sjølv pleier ho å koma seg ut og gå litt, om ho føler seg nedfor.


Ta omsyn til deg sjølv

– Det er i tillegg viktig å vera snill med seg sjølv. Du bør tillata deg sjølv å kvila, og gi kroppen det den treng, seier Meland.

Det kan handla om noko så enkelt som å unna seg sjølv noko varmt å drikka, eller eit godt måltid.

– Eg tenker på det sånn at energien me har er samla i ein bolle. Ulike ting, som til dømes konfliktar, får bollen til å leka, seier ho vidare.

Derfor er det, ifølgje Meland, lurt å gjera ting som fyller på energien igjen.

– Det er viktig å gjera ting du liker, og å vera med folk du er glad i, meiner ho.


Ulike ting som hjelper

Meland fortel vidare at det er ulike grader av sesongbasert depresjon.

– Nokre greier å justera det sjølv, medan andre treng hjelp. For nokre kan det vera lurt å snakka med fagfolk, seier ho.

Ho er likevel tydeleg på at ein vinn mykje på å vera grei med seg sjølv.

– Me er veldig flinke til å samanlikna oss sjølve med andre. Det vil alltid vera nokon som er betre enn deg på visse ting, seier Meland.

– Men du er faktisk den beste versjonen av deg sjølv som finst, avsluttar ho smilande.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...