KOGNITIV TERAPEUT: Elin Meland jobbar med psykisk helse til dagleg. (Foto: Vetle Mikkelsen)
KOGNITIV TERAPEUT: Elin Meland jobbar med psykisk helse til dagleg. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Tips og triks mot mørketidsdepresjon

Fleire nordmenn opplever sesongbasert depresjon. Heldigvis finst det mykje som kan hjelpa.
Publisert 04.12.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.09.

– Det er jo mørkt når hausten kjem. Kroppane våre treng lys, seier kognitiv terapeut Elin Meland.

– Men som regel ligg det òg noko depressivt i botnen, for dei som får vinterdepresjon. Det kjem oftast ikkje som lyn frå klar himmel, held ho fram.

Ein reknar med at mellom fem og ti prosent av folkesetnaden lid av vinterdepresjon av ein eller annan grad.

– Mange av oss merkar at det blir tyngre utpå hausten. Det er noko mange kjenner på, seier Meland.


Frisk luft og lys

Det er, ifølgje Meland, fleire ting ein kan gjera for å motverka det verste av mørketidsdepresjonen.

– Det er dokumentert at det hjelper å vera i lys, seier Meland.

– Og så hjelper det å vera ute, sjølv når det ikkje er sol ute.

Ho nemner òg at nokre bruker dagslyslamper innandørs, og at det kan ha ein positiv effekt.

Sjølv pleier ho å koma seg ut og gå litt, om ho føler seg nedfor.


Ta omsyn til deg sjølv

– Det er i tillegg viktig å vera snill med seg sjølv. Du bør tillata deg sjølv å kvila, og gi kroppen det den treng, seier Meland.

Det kan handla om noko så enkelt som å unna seg sjølv noko varmt å drikka, eller eit godt måltid.

– Eg tenker på det sånn at energien me har er samla i ein bolle. Ulike ting, som til dømes konfliktar, får bollen til å leka, seier ho vidare.

Derfor er det, ifølgje Meland, lurt å gjera ting som fyller på energien igjen.

– Det er viktig å gjera ting du liker, og å vera med folk du er glad i, meiner ho.


Ulike ting som hjelper

Meland fortel vidare at det er ulike grader av sesongbasert depresjon.

– Nokre greier å justera det sjølv, medan andre treng hjelp. For nokre kan det vera lurt å snakka med fagfolk, seier ho.

Ho er likevel tydeleg på at ein vinn mykje på å vera grei med seg sjølv.

– Me er veldig flinke til å samanlikna oss sjølve med andre. Det vil alltid vera nokon som er betre enn deg på visse ting, seier Meland.

– Men du er faktisk den beste versjonen av deg sjølv som finst, avsluttar ho smilande.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.