OSLOBESØK: Kåre Martin Kleppe, og fleire representantar for Sunnfast-prosjektet, møtte samferdsleminister Jon Georg Dale i førre veke. (Foto: Privat)
OSLOBESØK: Kåre Martin Kleppe, og fleire representantar for Sunnfast-prosjektet, møtte samferdsleminister Jon Georg Dale i førre veke. (Foto: Privat)

Presenterte Sunnfast for samferdsleministeren

Ordføraren med ein siste innsats for sørleg kryssing av Langenuen.
Publisert 05.12.2018 kl. 17.26.

– Eg føler at møtet gjekk greitt, og at me fekk fram bodskapen vår, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.

I førre veke var han i Oslo for å møta samferdsleminister Jon Georg Dale på Stortinget saman med andre representantar for Sunnfast-prosjektet.


Sørleg kryssing

Kleppe fortel at møtet både handla om å presentera Sunnfast-prosjektet, og å argumentera for sørleg kryssing av Langenuen.

– Eg føler at ministeren har sett seg inn i saka og kjenner den godt, seier han.

Ordføraren trur det var nyttig å treffa ministeren, og få fram dei lokale synspunkta.– Dale er ein FrP-minister, og FrP i Hordaland har eit vedtak om sørleg kryssing, seier Kleppe.


Utsett vedtak

Tysnes-ordføraren fortel at han også kom frå Oslo med noko skuffande nyhende i bagasjen. Det har vore venta at det skulle fattast eit endeleg vedtak om sørleg eller midtre kryssing før jul.

– Me fekk vita at det ikkje vert vedtak før etter nyttår. Det er litt frustrerande at det stadig vert utsetjingar, fortel han.

Kleppe har vore aktiv i Sunnfast-arbeidet dei siste månadane, og hadde håpt på ei avgjerd før jul.

– Me har venta på ei avgjerd lenge, og me skulle ynskja det vart gjort. Eg meiner at me har gjort det me kan for å påverka avgjerda, og ei ny utsetjing er ikkje heldig.


Nytt møte

Kleppe har også ein siste Oslo-tur for året i vente neste veke.

Saman med Kvinnherad-ordførar Peder Sjo Slettebø ba Kleppe i starten av november om eit møte med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Ordførarane ville ha eit møte med Mæland for å sikra at dei fekk lagt fram deira argumentasjon for sørleg kryssing av Langenuen.

13. desember, dagen etter kommunestyremøtet i neste veke, skal Kleppe og Slettebø møta statsråden.

– Me skal presentera vårt standpunkt. Då har me fått møta både Monica Mæland og Jon Georg Dale, og fått gjort det me kan, avsluttar Kleppe.


Siste saker Gå til framsida

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.