OSLOBESØK: Kåre Martin Kleppe, og fleire representantar for Sunnfast-prosjektet, møtte samferdsleminister Jon Georg Dale i førre veke. (Foto: Privat)
OSLOBESØK: Kåre Martin Kleppe, og fleire representantar for Sunnfast-prosjektet, møtte samferdsleminister Jon Georg Dale i førre veke. (Foto: Privat)

Presenterte Sunnfast for samferdsleministeren

Ordføraren med ein siste innsats for sørleg kryssing av Langenuen.
Publisert 05.12.2018 kl. 17.26.

– Eg føler at møtet gjekk greitt, og at me fekk fram bodskapen vår, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.

I førre veke var han i Oslo for å møta samferdsleminister Jon Georg Dale på Stortinget saman med andre representantar for Sunnfast-prosjektet.


Sørleg kryssing

Kleppe fortel at møtet både handla om å presentera Sunnfast-prosjektet, og å argumentera for sørleg kryssing av Langenuen.

– Eg føler at ministeren har sett seg inn i saka og kjenner den godt, seier han.

Ordføraren trur det var nyttig å treffa ministeren, og få fram dei lokale synspunkta.– Dale er ein FrP-minister, og FrP i Hordaland har eit vedtak om sørleg kryssing, seier Kleppe.


Utsett vedtak

Tysnes-ordføraren fortel at han også kom frå Oslo med noko skuffande nyhende i bagasjen. Det har vore venta at det skulle fattast eit endeleg vedtak om sørleg eller midtre kryssing før jul.

– Me fekk vita at det ikkje vert vedtak før etter nyttår. Det er litt frustrerande at det stadig vert utsetjingar, fortel han.

Kleppe har vore aktiv i Sunnfast-arbeidet dei siste månadane, og hadde håpt på ei avgjerd før jul.

– Me har venta på ei avgjerd lenge, og me skulle ynskja det vart gjort. Eg meiner at me har gjort det me kan for å påverka avgjerda, og ei ny utsetjing er ikkje heldig.


Nytt møte

Kleppe har også ein siste Oslo-tur for året i vente neste veke.

Saman med Kvinnherad-ordførar Peder Sjo Slettebø ba Kleppe i starten av november om eit møte med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Ordførarane ville ha eit møte med Mæland for å sikra at dei fekk lagt fram deira argumentasjon for sørleg kryssing av Langenuen.

13. desember, dagen etter kommunestyremøtet i neste veke, skal Kleppe og Slettebø møta statsråden.

– Me skal presentera vårt standpunkt. Då har me fått møta både Monica Mæland og Jon Georg Dale, og fått gjort det me kan, avsluttar Kleppe.


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein slitesiger

Søndag tok Tysnes IL sitt damelag to poeng mot Sandviken, men målskilnaden kunne godt ha vore større. Stillinga blei 24-22.

Reserveferje for MF «Folgefonn»

Det er sett inn reserveferje på sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes. MF «Folgefonn» har no sitt årlege opphald på verkstad. MF «Etne» er sett inn som erstatning. Rutene vil gå som normalt.