TENTE LJOS: Randi Færevaag Fotland tenner eit nytt ljos. F.v. Tuva Røssland, Michelle Loftskjær, Randi Færevaag Fotland og Marie Flygansvær.
TENTE LJOS: Randi Færevaag Fotland tenner eit nytt ljos. F.v. Tuva Røssland, Michelle Loftskjær, Randi Færevaag Fotland og Marie Flygansvær.

– Ein veldig fin konfirmantgjeng

Konfirmantane i Tysnes deltok aktivt då den tradisjonsrike ljosmessa vart avvikla i Onarheim kyrkje søndag.
Publisert 05.12.2018 kl. 13.55.

– Ljosmessa er konfirmantane si messe. I dag vil konfirmantane ta oss med i denne tida der me skiftar frå grønt til lilla i kyrkja, som markerer starten på det nye kyrkjeåret frå og med i dag, fyrste søndag i advent. De er velkomne, innleia sokneprest Marit I. Espedalen på ljosmessa.


Gav ros

Etter at messa var over, var soknepresten full av lovord om konfirmantane.

– Dei var veldig flinke til å lesa. Alle var med og tok sin del. Dei er ein veldig fin gjeng, rosa soknepresten, som fekk full støtte hos konfirmantlærar Heidi Hollekim.

– Ja, dei er ein veldig fin gjeng, som er inkluderande og flinke til å passa på kvarandre. Dette var stilfullt, kommenterer konfirmantlæraren.

Det var konfirmanten Randi Færevaag Fotland som fekk æra av å opna ljosmessa, med «Tenn lys».

– Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord, den blanke himmelstjerne der vi og alle bor. Må alle dele håpet så gode ting kan skje. Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det, las ho, før soknepresten tok over.

– Eg var veldig nervøs, men det gjekk veldig fint. Eg er godt nøgd, røper hos til «Tysnes» etterpå.


Tradisjonsrik kyrkjehandling

Det er lange tradisjonar knytt til den årlege ljosmessa, som i mange år har vore avvikla i Onarheimskyrkja den fyrste søndagen i advent.

Konfirmantane deltok aktivt i messa, dei var med på både på forbøna og på lesing av tekstord og tenning av den sjuarma ljosestaken, slik det plar vera kvart år.

I år tel konfirmantkullet i Tysnes 26 ungdomar.

Ljosmessa vart avslutta med «Deilig er jorden», og utgangsprosesjon av konfirmantane.


INNGANGSPROSESJON: Konfir-mantane Daniel Sandal Bjoarvik (t.v.) og Mathias Bakke saman med konfirmantlærar Heidi Hollekim.
INNGANGSPROSESJON: Konfir-mantane Daniel Sandal Bjoarvik (t.v.) og Mathias Bakke saman med konfirmantlærar Heidi Hollekim.

Siste saker Gå til framsida

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...