STOR GJENG: 6. klassingane frå Tysnes skule. 1. rekkje frå venstre: Assistent  Nina Aase, Madly Dalen, Victoria Huse Fossdal, Julie Høviskeland Sjøbø, Tuva Sundal, Karianne Heggem Haugstad, Kitiphong Chanthanet, Hans Torbjørn Lygre Kongsvik, Amund J. Stusvik, Knut Benjamin Dalland Nesse og lærar Marita Lie Nesse. 2. rekkje frå venstre: Assistent Magne Jensen, Mathias Lunde, Benjamin Hagen, Mariella Yamson Thuen, Stine Erstad, Ingrid Belt, Yosan Ghirmay Ngusse, Ronja Sløgedal, Emma Nesse Torgersen, Rikke Dalen Hegen og lærar Anna Kristin Flornes.
STOR GJENG: 6. klassingane frå Tysnes skule. 1. rekkje frå venstre: Assistent Nina Aase, Madly Dalen, Victoria Huse Fossdal, Julie Høviskeland Sjøbø, Tuva Sundal, Karianne Heggem Haugstad, Kitiphong Chanthanet, Hans Torbjørn Lygre Kongsvik, Amund J. Stusvik, Knut Benjamin Dalland Nesse og lærar Marita Lie Nesse. 2. rekkje frå venstre: Assistent Magne Jensen, Mathias Lunde, Benjamin Hagen, Mariella Yamson Thuen, Stine Erstad, Ingrid Belt, Yosan Ghirmay Ngusse, Ronja Sløgedal, Emma Nesse Torgersen, Rikke Dalen Hegen og lærar Anna Kristin Flornes.

Tippoldefedrar var jåttseglarar

Denne hausten var også 6. klassingane i kommunen på besøk i flytenaustet i Våge, og fekk høyra om tysnesingane som var aktive i amerikansk seglsport.
Publisert 05.12.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.40.

Elevane synest det er interessant å få læra litt om dei mange tysnesingane som var mannskap på «Yankee», «Weetamoe», «Rainbow» og alle dei andre staselege seglbåtane i perioden 1900-1940. Tysnesingar fekk oppleva å vinna America`s Cup. Det var svære greier.


Gyngande naust

Venelaget for jåttseglarane har i fleire år invitert 6. klassingane til ein time i flytenaustet før utstillinga vert «pakka ned» og vinterlagra.

I år vart det av ulike grunnar litt seint, så stunda i naustet vart både kjøleg og gyngande i den friske nordavinden. Dette tok elevane med godt humør, og meinte dei fekk ei kjensle av å vera i seglbåt når naustet gynga.


Engasjerte elevar

Den maritime skuletimen har eit variert innhald med mykje på programmet, og det er alltid kjekt når elevane spør og er engasjerte. Nokre fortalde at dei veit om tippoldefedre som var jåttseglarar og aktive på andre måtar i amerikansk seglsport.

På Venelaget si nettside (jaattlaget. com/en) finst det også mykje om jåttseglarane, mellom anna videoen «The Norwegian Steam», som Jarle Petterson laga til Venelaget tidlegare i år. Elevane får på denne måten bra kunnskap om denne spennande og viktige perioden i Tysnes si nyare lokalsoge.


KALDT MEN KJEKT: Frå Onarheim skule var både 5. og 6. klasse med. Bak frå venstre: Marius Rennesvik Borgen, Samson Førdedal Huse, Henrik Aarvik og Marcus Barmen Laukhamar. Lærar Catrine Moss. Framme frå venstre: Kristine Røssland, Sverre Alvær Lie og Maria Skaaheim Lunde.
KALDT MEN KJEKT: Frå Onarheim skule var både 5. og 6. klasse med. Bak frå venstre: Marius Rennesvik Borgen, Samson Førdedal Huse, Henrik Aarvik og Marcus Barmen Laukhamar. Lærar Catrine Moss. Framme frå venstre: Kristine Røssland, Sverre Alvær Lie og Maria Skaaheim Lunde.

Siste saker Gå til framsida

Turlaget på Stord vitja Tysnes

Nyleg var Stord - Fitjar Turlag på sin årlege tur til Tysnes. Dei ti medlemene som tok turen denne dagen gjekk opp frå Vadla til Tysnessåto, og deretter til Hovlandsnuten via Etlådnefjellet. Deretter ned til Vasstølen og parkeringsplassen ved Skaret. – Planen var ifylgje programmet å gå enten berre til Såto eller Nuten, men i det fine veret denne dagen, var det ynskje frå gruppa om å ta...