ENGASJERT: Frivillig arbeid er noko Freddy Jensen har drive med i ei årrekkje. No har han blitt heidra med pris. (Foto: Camilla Korsnes)
ENGASJERT: Frivillig arbeid er noko Freddy Jensen har drive med i ei årrekkje. No har han blitt heidra med pris. (Foto: Camilla Korsnes)

Freddy er den audmjuke vinnaren av Frivilligprisen 2018

Engasjement for Tysnes eldreråd, Tysnes reiselag og torsdagsturen var noko av det som gjorde at Freddy Jensen vann prisen.
Publisert 06.12.2018 kl. 17.00. Oppdatert 07.12.2018 kl. 08.11.

– Det var litt overraskande, seier Freddy Jensen til «Tysnes», når han blir spurt om korleis det kjennest å vinna Frivilligprisen 2018.

– Eg føler meg audmjuk, med tanke på kor mange som var nominerte, seier Jensen vidare.


Verdig vinnar

Leiar i Tysnes frivilligsentral, Per Verner Aase, har dette å seia om årets vinnar:

– Freddy Jensen er ein veldig verdig vinnar. Han har arbeidd med dei eldre i mange år, gjennom Eldrerådet, Tysnes reiselag og torsdagsturen.

– Og så køyrer han ut mat til heimebuande! legg han til.


Lang fartstid i eldrerådet

Jensen har vore engasjert i Tysnes eldreråd i snart 12 år. Åtte av dei har han sete som leiar, når han går av neste år.

– Av og til kjennest det ikkje som at me i rådet har så mykje å seia, seier prisvinnaren.

Engasjementet for dei eldre, trur Jensen kjem litt av at han sjølv begynner å dra litt på åra.

Med sine 74 år kjenner han nok meir på utfordringane til eldre i Norge og Tysnes, enn det han gjorde då han var yngre.

Men sjølv om han ikkje synest fylkespolitikarane har vore flinke nok til å høyra på kva dei eldre har å seia, meiner han eldrerådet har fått gjort ein del:

– Eldredagen har hatt litt å seia for dei eldre i kommunen, trur eg, seier Jensen.

I tillegg har dei engasjert seg i fleire kommunale saker, som for eksempel det nye omsorgssenteret, og kollektivtilbodet i kommunen.

– Me har jobba ein del med sambanda i og utanfor kommunen, seier han.

Blant anna nemner han kampen for å halda på bussen som gjekk frå Tysnes til Haukeland og Bergen sentrum.

Etter den blei fjerna, har Freddy og eldrerådet prøvd å få til ei liknande rute frå Halhjem, men utan hell.

– Dei i fylket er ikkje så hissige på å høyra på oss, seier Jensen.


Liker å reisa

For «Tysnes» sine faste lesarar, er nok Freddy Jensen best kjent som leiar i Tysnes reiselag.

Etter reisene til laget, pleier han nemleg å levera inn detaljerte reisebrev til lokalavisa, komplett med flotte bilete!

– Kor kjem engasjementet for reiselaget frå?

– Det er jo det at me har lyst til å reisa, smiler Jensen.

Han kan fortelja at det tidlegare blei arrangert reiser i regi av Tysnes sparebank, i samarbeid med Ole Johan Jacobsen, som dreiv eit reisebyrå.

Det var etter ein tur til Tyskland, at nokon foreslo å møtast og mimra tilbake til turen.

– Det enda med at me starta eit reiselag, fortel Jensen, som har sete som leiar i reiselaget sidan dei starta opp den sjuande februar 2012.

Når han blir spurt om høgdepunkt frå si tid i reiselaget, nemner han to turar dei har hatt:

– Den første var ein tur med Ole Johan Jacobsen, 19.-29. september 2013. Då reiste me til St. Johann i Tyskland, og deltok på Knödelfest.

– Den andre var frå i år, då me reiste med Hurtigruten. Me var veldig heldige med vêret, så det var såvidt litt gynging i båten, mimrar Jensen.

Tysnes reiselag har hittil arrangert 24 turar. Freddy Jensen har vore med på 23 av dei – den første kunne han ikkje vera med på, ettersom han sjølv var ute og reiste då den blei arrangert.


Anna frivillig arbeid

Tysnes eldreråd og Tysnes reiselag er ikkje det einaste årets prisvinnar har vore engasjert i.

Blant anna har han vore ein aktiv deltakar på torsdagsturen.

Jensen var òg aktiv i idrettslaget på 70/80-talet, og var blant anna med på å arrangera Tysnesmilo.

På 80-talet var han òg med på å starta opp Venstre på Tysnes, og var folkevalt i kommunen i åtte år.

Han meiner frivilligheita speler ei viktig rolle i tysnessamfunnet.

– Det er mange som legg ned mykje frivillig arbeid på Tysnes, fortel han, og legg igjen til at han er adumjuk over å ha fått prisen.


Mange nominerte

Det var totalt ti nominerte til prisen i år:

Rolf Røssland var nominert for arbeidet hans med Raudekrossen. Terje Sløgedal var òg blant dei nominerte, grunna innsatsen hans i idretten.

Eldbjørg Knudsen blei nominert på grunn av hennar engasjement for song og musikk for barn og unge.

Også Monica Hoff Utne var blant dei nominerte, blant anna for jobben hennar i Lunde bygdalag, og som frivilligansvarleg for Tysnesfest.

Bertha Karin Singelstad var nominert, grunna at ho er så involvert i dugnadsarbeid i Våge.

Magne Storesætre var òg nominert. Som frivillig har han ein rimeleg variert CV, der både Onarheim Musikklag, Soknerådet og partiet Høgre dukkar opp.

Erna Drange er mangeårig pasientvenn ved Tysnes sjukeheim, og er involvert i arbeidet med flyktningar i kommunen. Det er to av fleire grunnar til at ho var nominert.

Eli Karin Johnsen var nominert med bakgrunn i hennar aktivitet i ymse frivillige organ i kommunen, blant anna soknerådet og kulturkaféen i Våge.

Også Merete Kristiansen var nominert, på grunn av det utrøyttelege arbeidet ho gjer for fattige i Ukraina.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...