EL-FERJE: «Kommandøren» er namnet på den nye el-ferja som skal setjast i drift på Våge-Halhjem frå 1. januar 2020. Ferja er klar for overlevering til Fjord1 før jul i år, eitt år før ho skal setjast i drift på Bjørnafjorden. (Foto: Fjellstrand)
EL-FERJE: «Kommandøren» er namnet på den nye el-ferja som skal setjast i drift på Våge-Halhjem frå 1. januar 2020. Ferja er klar for overlevering til Fjord1 før jul i år, eitt år før ho skal setjast i drift på Bjørnafjorden. (Foto: Fjellstrand)

«Kommandøren» vert namnet på nye-ferja Våge-Halhjem

Frå januar 2020 skal den nye el-ferja setjast inn i sambandet Våge-Halhjem. Ved Fjellstrand på Oma er planen å kunna overlevera nyeferja til Fjord1 allereie før jul i år.
Publisert 06.12.2018 kl. 06.00.

Salssjef Edmund Tolo hos Fjellstrand AS fortel at verksemda er i full gang med siste finpussen før overlevering.

– Sjøprøvane er i gang. Ferja har vore på fjorden kvar dag denne veka. Me er midt inne i uttestinga no, seier Tolo like før avisa går i trykken onsdag ettermiddag.

Fyrste testturen hadde dei i helga. Planen er at denne veka skal nyttast til å testa alle system og sjå etter at alt verkar som det skal.


Ser lovande ut

Ifølgje Tolo ser testane lovande ut så langt.

– Etter det me har sett så langt, så verkar alt som det skal, seier salssjefen nøgd.

Men om det blir nokon tur utom Tysnes for å visa seg fram før overleveringa, er han meir usikker på.

– Me ynskjer å vera nærast mogeleg verftet dersom det skulle dukka opp noko, forklarar han.

Når ferja ikkje er på fjorden på prøvedrift, ligg ho ved kai på Oma. Verftet har framleis ein del arbeid som skal gjerast ferdig i sluttfasen.

– I desse dagar har me 20-30 personar på jobb om bord. Eitt team prøvekøyrer ferja og eitt team jobbar med dei siste detaljane både når det gjeld innreiing og elektro, informerer Tolo.


Dåp ikkje bestemt

Kva tid dåpen skal vera, er ikkje bestemt. Det som er klart, er at ferja skal heita «Kommandøren».

– Planen er at me skal vera komplett ferdige for overlevering før jul, seier Tolo.

Det tyder at ferja vert levert eitt år før ho skal setjast inn i ruta mellom Våge og Halhjem.

Kor ferja skal gå i mellomtida, er ikkje ei sak for Fjellstrand.

– Etter det me forstår vil Fjord1 bruka ferja i ei anna rute fram til dei tek over drifta på Bjørnafjorden, seier Tolo.


Høgare fart og større lasteevne

«Kommandøren» er ikkje den fyrste ferja som er bygd ved verftet på Oma. Tidlegare har Fjellstrand også levert «Ampere», som trafikkerer Sognefjorden mellom Lavik og Opedal.

– Det mest nyvinnande med «Kommandøren» er at ein med denne har meir enn dobla rekkevidda. I tillegg har «Kommandøren» høgare fart og større lasteevne, seier Edmund Tolo.

Seglingsdistansen for «Ampere» er på 5,7 kilometer, medan distansen Våge-Halhjem er på 12,5 kilometer.

– Det er vesentleg lengre enn andre fullt ut batteridrivne ferjestrekningar, seier Tolo.


Både batteri og diesel

«Kommandøren» er i tillegg utstyrt med generatorar som kan lada batteria før ladepluggane er på plass på Våge-Halhjem.

Når ho kjem i drift, skal ho lada ved kai. Men ferja er utstyrt med eit back-up system, slik at ho kan veksla mellom batteri og diesel. Ferja vil kunna gå på diesel og biodiesel.

– Ein black-out vil ikkje stoppa ferja, ho vil kunna gå vidare med generatorar og plug-in-system, forklarar Tolo.

Desse generatorane vil også kunna brukast når ferja skal gå i samband som ikkje har ladeopplegg.

Operasjonsfarten er planlagt til 13 knop.

– Alt er programmert og passa inn for rutefart mellom Våge og Halhjem.

Batterikapasiteten er det tredoble av «Ampere», og ladekapasiteten er førebudd for fire gonger kapasiteten til «Ampere».

«Kommandøren» er til liks med «Ampere» utstyrt med vakum sugekoppar som tek tak i skutesida for automatisk fortøying. Det er nokolunde same opplegg som Norled har på Hodnanes-Jektevik.

– Då slepp ein å bruka propell. Det vil dermed vera energisparande når ferja ligg til kai, forklarar Tolo.


Vert meir turistvenleg

Med salong oppe og god utsikt over fjorden er den nye ferja meir attraktiv for turistar og turistkommunen Tysnes.

– Det blir gode passasjerområde med salong høgt over bildekket, med kiosk i senter av salongen og rikeleg med vindauge, fortel Tolo.

Ferja skal ta 120 bilar. Kapasiteten er dermed uendra. Men Tolo presiserer at alt vert på eitt oversiktleg bildekk, utan hengjedekk.

– Det er rekna som ein stor fordel, for rask ombord- og ilandkøyring. Det er også veldig greitt for trailarar, seier han.

Baugportane er ekstra høge, for å bli kvitt problemet med sjøsprøyt.

– Store portar for å unngå sjøspøyt på dekk var eit krav i tilbodet, forklarar Tolo.


Siste saker Gå til framsida

Godøysund var draumeplassen for mange

Rita Steckmest Sivertsen (52) vaks opp med somrane på Godøysund og hotellet der då familien eigde det. No har ho, broren Tom og mannen hennar, Nils Petter Sivertsen, kjøpt tilbake Godøysund og vil rydda og leggja til rette for at mange igjen kan bruka øyane der til gode naturopplevingar.