ENGASJERT: Johanne Øvstebø Tvedten har skrive fleire songar til «Olavsgildet på Onarheim», og er på leit etter tysnesingar som kan fylla dei ulike rollene som må på plass til framføringa av Johannes Heggland sitt sogespel 29. juni 2019.
ENGASJERT: Johanne Øvstebø Tvedten har skrive fleire songar til «Olavsgildet på Onarheim», og er på leit etter tysnesingar som kan fylla dei ulike rollene som må på plass til framføringa av Johannes Heggland sitt sogespel 29. juni 2019.

Bli med på historisk Heggland-musikal

Ho vil ha mange med, både til kor og korps, dans og spel.
Publisert 09.12.2018 kl. 12.00.

Du kan no få sjansen til å vera ein del av dei som gir liv til «Olavsgildet på Onarheim». Sogespelet som Johannes Heggland skreiv i 1999, men som aldri har blitt framført i fullversjon.

No skal det framførast med Heggland-teksten i botn, men med nye innslag og andre ord enn det diktarhovdingen frå Tysnes brukte.

– Eg blei spurt om eg kunne ta på meg oppdraget med å skriva ein ny versjon av «Olavsgildet på Onarheim» – retta mot barn og ungdom, og sa ja på vilkår av at eg kan stå fritt til å endra det eg finn nødvendig. Det som no skal framførast i kulturkyrkja på Onarheim 29. juni, hundreårsdagen for Heggland sin fødsel, blir ein slags minimusikal der eg har skrive fleire songar inn i teksten, der det skal dansast ringdans og der eg sjølv går inn i rolla som forteljaren. Også det ein måte å gjera stykket tilgjengeleg for ei yngre målgruppe, seier Johanne Øvstebø Tvedten, formidlingsleiar ved Sunnhordland museum.


Mange med

Ho har erfaring med bearbeiding av Heggland-tekstar, som «Anna Gyria»-forestillinga basert på romanserien «Brødet frå havet», framført med suksess også på arenaen der ho no førebur nytt spel.

I samspel med ei rekkje lokale aktørar på Tysnes, som Kulturkyrkja på Onarheim, Tysnes skule, Tysnes husflids- lag, Tysnes kulturskule og nemnda som står for markeringa av 100-årsjubileet for forfattaren med den rike bokproduksjonen, og ei rekkje sogespel.

– Til dette treng me fleire folk, og er på leit etter både dei som kan tenkja seg å prøva seg i større roller, til statistar som gjerne ikkje får så mange replikkane, men som er viktig for å fylla ut det spelet me ønskjer å visa fram for publikum. Får me det til slik me håpar, kan dette bli eit musikkspel som kan framførast ved fleire høve, ikkje berre neste sommar, seier ei engasjert Johanne Øvstebø Tvedten.


Unge og eldre

Skulane er alt bedne om å finna fram unge til å fylla dei åtte rollene for barn.

– Her har musikkskulerektor, dirigent og lærar Yngve Nikolaisen alt snakka med sjuandeklassen ved Tysnes skule som han underviser i musikk, men me er opne for fleire som kan vera med, og eg skriv gjerne inn ein ny song, finn eg dei rette til å fylla rollene. Me treng ti vaksne til å fylla dei større rollene i spelet, og ikkje minst er det fint om me kan få så mange som råd – både i koret og som statistar i soknerådet. Her er me i dialog med Tysnes kammerkor, og med Tysnes sokneråd, seier Øvstebø Tvedten.


Mektige menn

Onarheimsgildet samla stort sett mektige menn frå vide ikring.

– Dette var ikkje leiglendingane sin arena, her var det rikfolket som møttest til tingsete. Ein av reglane var at dei ikkje måtte ta inn meir sterk drykk på kveldstid enn at dei morgonen etter både kunne hugsa og stå ved det dei sa i festleg lag om kvelden, forklarer formidlingsleiaren, som er i ferd med å leggja kjøreplanen for oppdraget ho har teke på seg etter invitasjon frå Tysnes kommune og jubileumsnemnda for Heggland-jubileet i 2019.


Fest og messe

Ho viser til det teppet Heggland rulla ut for Olavsgildet på Onarheim:

Det er Olsok-tid, og gildesøsken frå fjern og nær samlast på Onarheim for årets høgdepunkt: Olavsgildet. Stranda er full av skip som er komne heilt frå Voss og sørfrå Rygjafylket. Dei har gledd seg lenge, både vaksne og born, og ein komité har allereie vore her i ei veke og førebudd maten og ølet.

Slektene skal bu i små hus på vollen. Slik overnatting kostar dyrt, dette er for dei rike og mektige. Alle gler dei seg til å møtast på tingvollen, til leikar og store festmåltid, og til messesong i Olavskyrkja. Men dei skal óg møtast til ting i gildeskåla, storstova, og der skal dommar lesast opp og bøter delast ut.

Ein fattig leiglending er spesielt uroleg i dag. Han snik seg mellom husa, redd for å møta på abbeden frå Halsnøy kloster. Det er Greip frå Laukhammar. I morgon må han vitna på nytt i tvisten mellom klosteret og biskopen om retten til å hogga skog på Indreteigen på Laukhammar. Sist gong tvisten var oppe, vitna han falskt. Det tvinga abbeden han til. Men kven kan vakna opp neste morgon og vita at ein ikkje har snakka sant?


Startar på nyåret

– Det er i utgangspunktet eit heller mannstungt stykke Heggland har laga, eg har skrive inn fleire born i spelet og forenkla det heile, men eg held meg til historia hans. Startskotet for det nye spelet går rett over nyttår, eg håpar mange vil vera med og skapa det som vonleg kan bli både ein attraksjon og tradisjon på Tysnes, seier Johanne Øvstebø Tvedten.


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...