VINNAR: Freddy Jensen vart overrekt prisen av Rolf Simonsen. Kona Torhild Jensen fekk også ein blom med seg frå festen. Til venstre står Per Verner Aase, som er leiar i frivilligsentralen. Til høgre ordførar Kåre Martin Kleppe.
VINNAR: Freddy Jensen vart overrekt prisen av Rolf Simonsen. Kona Torhild Jensen fekk også ein blom med seg frå festen. Til venstre står Per Verner Aase, som er leiar i frivilligsentralen. Til høgre ordførar Kåre Martin Kleppe.

Tok imot frivilligprisen

På frivilligsentralen sitt julebord laurdag, vart Freddy Jensen heidra som vinnar av frivilligprisen.
Publisert 09.12.2018 kl. 14.43. Oppdatert 12.12.2018 kl. 10.10.

Det har allereie vore klart at det er Freddy Jensen som er vinnar av frivilligprisen 2018. Laurdag inviterte Tysnes frivilligsentral til julebord der prisen vart overrekt, og vinnaren heidra.


Prisutdeling

Det vart ein storslått kveld på Laukhamar Fritid, med flott mat, ordførarbesøk og god stemning. Etter julemiddagen vart frivilligprisen delt ut til vinnar Freddy Jensen. Rolf Simonsen stod for overrekkinga.

– Me fekk inn mange kandidatar, som kvar og ein kunne fått prisen. Men utan at det vart sagt eit stygt ord om dei andre, så enda me på Freddy og vart einige om han, sa Simonsen til resten av julebordsdeltakarane.

Han overrekte så prisen til Jensen, som heldt sin takketale.

– Eg vil fyrst og fremst takka dei som foreslo meg, og så vil eg takka juryen som fann meg verdig til prisen. Når eg ser på alle dei andre som er nominerte, så vert eg audmjuk, sa prisvinneren i takketalen sin.


Ordførar-ros

Til stades på feiringa var ordførar Kåre Martin Kleppe. Han tala til dei frivillige, og skrytte av innsatsen dei la ned.

– Me merkar meir og meir kor mykje innsatsen frå frivillige betyr for våre kommunale tenester. Å få flyktningane integrert i kommunen slik me har fått, hadde aldri gått utan frivillige krefter. Eldreomsorga hadde heller aldri hatt det same tenestenivået utan hjelp frå frivillige, som mellom anna køyrer ut mat og er besøksvenar, sa ordføraren, før han takka for at han vart invitert til julebordet.


Fortent vinnar

Det verka å vera stor semje rundt bordet om at Jensen er ein verdig vinnar av prisen.

– Eg er veldig glad for at me vart einige om Freddy. Han har vore ein kandidat i mange år, og no var det endeleg han som fekk prisen, fortel Simonsen etter utdelinga.

Han peiker på breidda i arbeidet til Jensen som ein viktig bakgrunn for prisen. Prisvinnaren er sterkt engasjert i mellom anna Tysnes eldreråd, Tysnes reiselag og torsdagsturen.

– Dei aktivitetane som Freddy er med på femnar om heile øya. Det at arbeidet hans treff så mange som det gjer, er veldig nyttig, seier Simonsen.

Også hovudpersonen sjølv var godt nøgd med kvelden.

– Det var veldig koseleg. Sjølv om det vert litt styr, så er det veldig kjekt å verta gjort æra på, fortel Jensen.


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.