NYTT VEGNAMN: No som det snart skal reisast hus/leilegheiter i byggjefeltet Krokjen-Lande i Tysnesbygda, trengst det vegadresse. (Illustrasjon: Grung Arkitektur)
NYTT VEGNAMN: No som det snart skal reisast hus/leilegheiter i byggjefeltet Krokjen-Lande i Tysnesbygda, trengst det vegadresse. (Illustrasjon: Grung Arkitektur)

– Vegnamnet bør vera Krokjen eller Kroken

Eit innkome forslag om Vodlavegen som vegnamn for det nye bustadfeltet Krokjen/Lande, fekk ikkje gehør i landbruk/teknisk då politikarane drøfta saka sist veke.
Publisert 10.12.2018 kl. 06.00.

– Vegnamnet bør vera Krokjen eller Kroken, meinte Arve Belt.

– Det er det mest kjende og det som er mest brukt, la han til.

Kart og oppmålingsansvarleg i kommunen, Janine Freyboth, fortalde at det var kome inn to namneforslag: Vodlavegen og Krokjen eller Kroken.

Ho la til at bruk av «j» i namnet kan verta ei utfordring for å få namnet godkjent i Stadnamntenesta.


Vodlen fleire stader

Magne Skartveit var skeptisk til Vodlavegen, sidan Vodlen og Vodlasjøen er innarbeidde namn i Heiabygdo.

– Me bør ikkje ha same namn fleire plassar i kommunen. Det kan føra til misforståingar, poengterte Skartveit.

Han fekk støtte av Lena Vermedal, som peika på at Vodlen også er eit namn i Uggdalsdalen.

– Eg vil føreslå Krokenvegen som vårt forslag, oppsummerte utvalsleiar Egil Berge, og fekk støtte frå dei andre i utvalet.

Saka går no vidare til Stadnamntenesta. Namneforslaget skal så på offentleg høyring. Kommunestyret skal gjera endeleg vedtak.


Semje om Henningshagen

Også i det nye bustadfeltet på Onarheim trengst det nytt vegnamn, og politikarane i landbruk/teknisk er tydelege på at Henningshagen må vera den rette vegadressa.

Det var den klare meldinga sakshandsamar Janine Freyboth fekk då saka vart drøfta i sist utvalsmøte.

Grethe Barmen meinte det var naturleg å bruka Henningshagen, sidan det alt er eit etablert namn. Ho fekk støtte av Magne Skartveit.

– Det er vel ikkje diskusjon om Henningshagen, slik eg oppfattar det, konkluderte utvalsleiar Egil Berge.


Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.