NYTT VEGNAMN: No som det snart skal reisast hus/leilegheiter i byggjefeltet Krokjen-Lande i Tysnesbygda, trengst det vegadresse. (Illustrasjon: Grung Arkitektur)
NYTT VEGNAMN: No som det snart skal reisast hus/leilegheiter i byggjefeltet Krokjen-Lande i Tysnesbygda, trengst det vegadresse. (Illustrasjon: Grung Arkitektur)

– Vegnamnet bør vera Krokjen eller Kroken

Eit innkome forslag om Vodlavegen som vegnamn for det nye bustadfeltet Krokjen/Lande, fekk ikkje gehør i landbruk/teknisk då politikarane drøfta saka sist veke.
Publisert 10.12.2018 kl. 06.00.

– Vegnamnet bør vera Krokjen eller Kroken, meinte Arve Belt.

– Det er det mest kjende og det som er mest brukt, la han til.

Kart og oppmålingsansvarleg i kommunen, Janine Freyboth, fortalde at det var kome inn to namneforslag: Vodlavegen og Krokjen eller Kroken.

Ho la til at bruk av «j» i namnet kan verta ei utfordring for å få namnet godkjent i Stadnamntenesta.


Vodlen fleire stader

Magne Skartveit var skeptisk til Vodlavegen, sidan Vodlen og Vodlasjøen er innarbeidde namn i Heiabygdo.

– Me bør ikkje ha same namn fleire plassar i kommunen. Det kan føra til misforståingar, poengterte Skartveit.

Han fekk støtte av Lena Vermedal, som peika på at Vodlen også er eit namn i Uggdalsdalen.

– Eg vil føreslå Krokenvegen som vårt forslag, oppsummerte utvalsleiar Egil Berge, og fekk støtte frå dei andre i utvalet.

Saka går no vidare til Stadnamntenesta. Namneforslaget skal så på offentleg høyring. Kommunestyret skal gjera endeleg vedtak.


Semje om Henningshagen

Også i det nye bustadfeltet på Onarheim trengst det nytt vegnamn, og politikarane i landbruk/teknisk er tydelege på at Henningshagen må vera den rette vegadressa.

Det var den klare meldinga sakshandsamar Janine Freyboth fekk då saka vart drøfta i sist utvalsmøte.

Grethe Barmen meinte det var naturleg å bruka Henningshagen, sidan det alt er eit etablert namn. Ho fekk støtte av Magne Skartveit.

– Det er vel ikkje diskusjon om Henningshagen, slik eg oppfattar det, konkluderte utvalsleiar Egil Berge.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: – Vi kjøpte ikke for å drive hotell

Vi har satt i gang en prosess hvor vi ønsker å regulere eiendommen til hyttetomter og et leilighetsbygg. Prosjektet er fortsatt i en veldig tidlig fase. I forbindelse med den påbegynte reguleringsplanen hadde bladet Tysnes en artikkel om prosjektet. Vi redegjør der i korte trekk for hva vi ønsker med...

Teiknaren som karikerte Hitler

Karikaturteiknaren Odd Einarson budde fleire år på Tysnes. I 1932 møtte han sjølvaste Hitler, og fekk lov til å teikna karikatur av den seinare berykta diktatoren. Einarson åtvara tidleg mot nazismen.