VIKTIG SAK: Ei lokal utdanningsmesse kan over tid påverka folk til å bli på – eller flytta heim att til Tysnes, meiner Inge Malkenes. Det er me samde med han i.       (Faksimile/arkivfoto)
VIKTIG SAK: Ei lokal utdanningsmesse kan over tid påverka folk til å bli på – eller flytta heim att til Tysnes, meiner Inge Malkenes. Det er me samde med han i. (Faksimile/arkivfoto)

Leiar: Ja til lokal utdanningsmesse

Publisert 11.12.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 07.34.

I ei rekkje år hadde Tysnes si eiga yrkes- og utdanningsmesse. No tek lokalpolitikar og Sp-representant Inge Malkenes til orde for at Tysnes på ny bør få ei lokal utdanningsmesse. Det er eit veldig bra, og ikkje minst viktig initiativ.

Det er over fem år sidan det sist vart skipa til ei lokal yrkes- og utdanningsmesse på Tysnes. Det er altfor lenge. Den siste som vart avvikla gjekk av stabelen 15. februar 2013, med det utmerka namnet Tysnesmessa. Det var den åttande lokale utdanningsmessa i kommunen.

I tenesteutvalet nyleg framheva Malkenes at ein treng både vanlege arbeidsfolk og folk med spesialkompetanse dersom ein skal ein ha ei utvikling i kommunen. Det er det ikkje vanskeleg å vera samd i. Me er og samd med Malkenes i at ei lokal utdanningsmesse kan visa at Tysnes har mange spanande yrke.

I ein liten kommune som Tysnes, som sårt treng nyetableringar og ungdom og unge familiar som vil busetja seg her, så er det ein flott reklameplass for så vel lokalt næringsliv som offentleg forvaltning i kommunen, å visa seg fram på ei lokal yrkes- og utdanningsmesse. Det var Tysnesmessa.

I utgangspunktet var Tysnesmessa for ungdom frå Tysnes. Kanskje var messa litt heftig, som Malkenes uttrykkjer seg, for ei avgrensa gruppe unge tysnesingar. Det kan me vera samd i. Malkenes gjer difor framlegg om ei minimesse der elevane blir kjend med ulike jobbar som finst i kommunen. Det kan vera ei løysing for å koma i gang att. Med den gode utstillingsplassen som Tysneshallen er, bør Tysnes som eigen kommune og med eit rikt næringsliv samla seg for eit lokalt reklamestunt for Tysnes.

Ei Tysnesmesse kan kanskje utviklast til noko meir enn ei lokal yrkes- og utdanningsmesse. Vert messa lagt til ein fredag eller ein laurdag, kan ei slik messe og retta seg mot andre potensielle tilflyttarar enn ungdom, til dømes dei som ferierer i Tysnes.

Me er heilt samd med Malkenes i at ei lokal utdannings- og yrkesmesse over tid vil påverka folk til å bli på eller flytta heim att til Tysnes.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...