VIKTIG SAK: Om Skyss held ord, vil Tysnes kommune snart få meir informasjon om korleis ferjerutene blir frå 2020. (Arkivfoto)
VIKTIG SAK: Om Skyss held ord, vil Tysnes kommune snart få meir informasjon om korleis ferjerutene blir frå 2020. (Arkivfoto)

Lovar dialog om ferjeruter

Publisert 12.12.2018 kl. 16.19. Oppdatert kl. 17.30.

I haust sende Tysnes formannskap ei rekkje spørsmål til Skyss kring dei nye ferjekontraktane for sambanda Våge-Halhjem og Hodnanes-Nordhuglo-Jektevik.

Skyss svarar ikkje på spørsmåla, men skriv at dei i nærmaste framtid vil invitera til dialog omkring ruteplanane, og at det i møtet vil bli gitt informasjon om dei økonomiske, kontraktsmessige og praktiske rammene for ruteplanlegginga.

– Kommunane sine innspel og prioriteringar vil inngå som ein viktig del av planleggingsgrunnlaget, melder Skyss.

Planlegginga til Skyss tar utgangspunkt i dei ruteskissene som ligg til grunn i kontraktane med operatørane, men det vil vera mogleg å gjennomføra mindre rutejusteringar innanfor dei føringane som er gitt gjennom politiske vedtak, heiter det i brevet til Tysnes kommune.


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.