VIKTIG SAK: Om Skyss held ord, vil Tysnes kommune snart få meir informasjon om korleis ferjerutene blir frå 2020. (Arkivfoto)
VIKTIG SAK: Om Skyss held ord, vil Tysnes kommune snart få meir informasjon om korleis ferjerutene blir frå 2020. (Arkivfoto)

Lovar dialog om ferjeruter

Publisert 12.12.2018 kl. 16.19. Oppdatert kl. 17.30.

I haust sende Tysnes formannskap ei rekkje spørsmål til Skyss kring dei nye ferjekontraktane for sambanda Våge-Halhjem og Hodnanes-Nordhuglo-Jektevik.

Skyss svarar ikkje på spørsmåla, men skriv at dei i nærmaste framtid vil invitera til dialog omkring ruteplanane, og at det i møtet vil bli gitt informasjon om dei økonomiske, kontraktsmessige og praktiske rammene for ruteplanlegginga.

– Kommunane sine innspel og prioriteringar vil inngå som ein viktig del av planleggingsgrunnlaget, melder Skyss.

Planlegginga til Skyss tar utgangspunkt i dei ruteskissene som ligg til grunn i kontraktane med operatørane, men det vil vera mogleg å gjennomføra mindre rutejusteringar innanfor dei føringane som er gitt gjennom politiske vedtak, heiter det i brevet til Tysnes kommune.


Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.