OPE TERRENG: «Om bileta hadde vore tekne før hogsten, ville ikkje huset mitt kunne sjåast», skriv Kåre Torbjørnsen. (Foto: Privat)
OPE TERRENG: «Om bileta hadde vore tekne før hogsten, ville ikkje huset mitt kunne sjåast», skriv Kåre Torbjørnsen. (Foto: Privat)

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

Publisert 18.12.2018 kl. 06.00.

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen.

På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og utsyn er fritt, er noko me alle likar.

Bustaden min på Torsreset på Haukafær har kring to månader mørketid i vinterhalvåret. Hovåsen like i sør for huset, syt for dette. Men skogen, og då ikkje minst granskogen som vart planta på 60-talet, har sakte men sikkert forlenga mørketida år etter år. Men så byrja lyset å bryta fram att. Det starta for fire år sidan. Då kom «Nina» og la ned mykje furuskog på Hovåsen. Med det fekk me monaleg meir sol ned på tunet. Og i år kom skogtrollet og rydda skog, først i vest, og så i aust.

Om ein moderne skogsmaskin er effektiv i å henta tømmer ut or skogen, så er det fælt å sjå hogsområdet i etterkant. Og i nokre tilfelle oppstår det også skade i terrenget. Dette skjedde ved hogsten i Brattetveitsmarka. Her laga maskinen bekkefar som sende vatn med jord, grus og sand ned til fylkesvegen. Der vart dreneringa tett og vatnet rann ut over vegen. Men så dukka det opp ein ung mann med stor traktor og gravemaskin. Etter nokre timars arbeid var skaden utbetra. Og der det tidlegare var mest uråd å koma fram i spora etter skogtrollet, er det no fint planert og rydda. Til våren når graset byrjar å gro og torva fester seg, vil dette bli ein grei tursti inn i marka. Min takk går til den unge mannen i Bruntveit Maskin.

Ikkje alle er like glad for skogtrollet sine herjingar i skogen. Ikkje alle fekk like stort utbytte av hogsten. Men eg fekk i pose og sekk. Eg fekk meir morgonsol og meir kveldssol. Eg har mange å takka. Eg har mykje å takka for. Eg takkar naboen min John Veland for at han tok ned den tette granveggen i vest.

Eg er også takknemleg for at den stormherja granskogen i Brattetveitsmarka vart teken ned. Sluttresultatet av det heile er at eg har fått «mykje lys og mykje varme». Til alle som har medverka til dette seier eg: Tusen takk. Godt jobba. Og ha ei god julehelg.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.