BARNEVERNSUNDERSØKING: Tysnes kommune får raudt lys etter ein kartlegging av barnevernstenestene i alle norske kommunar. (Arkivfoto)
BARNEVERNSUNDERSØKING: Tysnes kommune får raudt lys etter ein kartlegging av barnevernstenestene i alle norske kommunar. (Arkivfoto)

Raudt lys for barnevernet

Tysnes kommune kjem dårlig ut i ei landsdekkande undersøking om avvik i barnevernstenesta.
Publisert 20.12.2018 kl. 09.55.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet publiserte nyleg ein oversikt knytt til risikobiletet i kommunale barnevernstenester. Direktoratet har vurdert alle kommunane i landet opp mot tre ulike indikatorar knytt til kvalitetssvikt, og delt ut grøne eog raude lys til kommunane.

51 barnevernstenester i landet har hamna i raud kategori. Blant dei ligg Tysnes kommune, som scorar raudt på to av tre indikatorar.

Raud kategori inneber at det er store avvik i høve lover og forskrifter.

Dei to indikatorane som Tysnes scorar raudt på handlar om tilsyn, oppfølging og kontroll i fosterheimar. Det inneber at ein for høg andel av fosterheimsbarn i kommunen ikkje får det tilsynet og den oppfølginga som det er krav om i forskriftane.

Den siste indikatoren handlar om brot på tidsfristar i undersøkingssaker. Her klarar Tysnes seg betre, og har i 2018 ingen brot på desse tidsfristane.


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.