BARNEVERNSUNDERSØKING: Tysnes kommune får raudt lys etter ein kartlegging av barnevernstenestene i alle norske kommunar. (Arkivfoto)
BARNEVERNSUNDERSØKING: Tysnes kommune får raudt lys etter ein kartlegging av barnevernstenestene i alle norske kommunar. (Arkivfoto)

Raudt lys for barnevernet

Tysnes kommune kjem dårlig ut i ei landsdekkande undersøking om avvik i barnevernstenesta.
Publisert 20.12.2018 kl. 09.55.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet publiserte nyleg ein oversikt knytt til risikobiletet i kommunale barnevernstenester. Direktoratet har vurdert alle kommunane i landet opp mot tre ulike indikatorar knytt til kvalitetssvikt, og delt ut grøne eog raude lys til kommunane.

51 barnevernstenester i landet har hamna i raud kategori. Blant dei ligg Tysnes kommune, som scorar raudt på to av tre indikatorar.

Raud kategori inneber at det er store avvik i høve lover og forskrifter.

Dei to indikatorane som Tysnes scorar raudt på handlar om tilsyn, oppfølging og kontroll i fosterheimar. Det inneber at ein for høg andel av fosterheimsbarn i kommunen ikkje får det tilsynet og den oppfølginga som det er krav om i forskriftane.

Den siste indikatoren handlar om brot på tidsfristar i undersøkingssaker. Her klarar Tysnes seg betre, og har i 2018 ingen brot på desse tidsfristane.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...

Debatt: – Vi kjøpte ikke for å drive hotell

Vi har satt i gang en prosess hvor vi ønsker å regulere eiendommen til hyttetomter og et leilighetsbygg. Prosjektet er fortsatt i en veldig tidlig fase. I forbindelse med den påbegynte reguleringsplanen hadde bladet Tysnes en artikkel om prosjektet. Vi redegjør der i korte trekk for hva vi ønsker med...