BARNEVERNSUNDERSØKING: Tysnes kommune får raudt lys etter ein kartlegging av barnevernstenestene i alle norske kommunar. (Arkivfoto)
BARNEVERNSUNDERSØKING: Tysnes kommune får raudt lys etter ein kartlegging av barnevernstenestene i alle norske kommunar. (Arkivfoto)

Raudt lys for barnevernet

Tysnes kommune kjem dårlig ut i ei landsdekkande undersøking om avvik i barnevernstenesta.
Publisert 20.12.2018 kl. 09.55.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet publiserte nyleg ein oversikt knytt til risikobiletet i kommunale barnevernstenester. Direktoratet har vurdert alle kommunane i landet opp mot tre ulike indikatorar knytt til kvalitetssvikt, og delt ut grøne eog raude lys til kommunane.

51 barnevernstenester i landet har hamna i raud kategori. Blant dei ligg Tysnes kommune, som scorar raudt på to av tre indikatorar.

Raud kategori inneber at det er store avvik i høve lover og forskrifter.

Dei to indikatorane som Tysnes scorar raudt på handlar om tilsyn, oppfølging og kontroll i fosterheimar. Det inneber at ein for høg andel av fosterheimsbarn i kommunen ikkje får det tilsynet og den oppfølginga som det er krav om i forskriftane.

Den siste indikatoren handlar om brot på tidsfristar i undersøkingssaker. Her klarar Tysnes seg betre, og har i 2018 ingen brot på desse tidsfristane.


Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.