TØMMER: Kaien på Heningen har mellom anna vorte brukt som tømmerkai. No vil Tysnes Næringspark seia opp avtalen med Tysnes kommune. (Arkivfoto)
TØMMER: Kaien på Heningen har mellom anna vorte brukt som tømmerkai. No vil Tysnes Næringspark seia opp avtalen med Tysnes kommune. (Arkivfoto)

Vil seia opp leige av kaien på Heningen

Tysnes kommune er i samtalar kring leiga av Heningen kai.
Publisert 21.12.2018 kl. 12.00.

I 2014 avtalte Tysnes å leiga ut Heningen kai til Tysnes Næringspark, som er underlagt Stord-selskapet Fronta.

Tidlegare i haust kom beskjeden frå Fronta at dei vil seia opp avtalen, ein avtale som gjev Tysnes ein halv million kroner i årlege inntekter.


Uoppseieleg avtale

«Tysnes» har fått tilgang på den opphavelege leigeavtalen mellom kommunen og Tysnes Næringspark. Under punktet om leigetid og oppseiing står det følgjande.

«Leieforholdet løper i 10 år beregnet fra dato for leietakers overtakelse av leieobjektet. Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden og opphører uten varsel ved leieperiodens utløp».

I ein e-post til rådmann Steinar Dalland skriv Fronta at dei ynskjer å få løyst seg frå leigekontrakten sidan dei ikkje lenger har noko aktivitet på Tysnes.

«Vi tenker Tysnes kommune vil være tjent med bedre drift av kaien», står det i meldinga.


Lukka diskusjonar

Problemstillinga rundt kaien, og ynsket om å seia opp avtalen, har ved to høve i haust vorte diskutert i formannskapsmøte. Begge gonger for lukka dører.

– Me har lukka møta fordi me ikkje vil avsløra detaljar kring vår forhandlingsposisjon, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.

Ordføraren opplyser at det er fleire faktorar som spelar inn i forhandlingane. Han fortel at kommunen i utgangspunktet ikkje vil seia opp avtalen, men at politikarane vil ha ein diskusjon om fordelar og ulempar ved å seia opp avtalen.

Leigeavtalen gjeld i utgangspunktet til 2024, og sikrar kommunen ein inntekt på 3 millionar kroner fram til utløpsdato.


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.