TYSNES MÅ VENTA: Det blir ikkje AutoPass på ferjene til og frå Tysnes før dei nye kontraktane trer i kraft. (Foto: Ole Skaten)
TYSNES MÅ VENTA: Det blir ikkje AutoPass på ferjene til og frå Tysnes før dei nye kontraktane trer i kraft. (Foto: Ole Skaten)

AutoPASS på Tysnes-ferjene frå 2020

Publisert 22.12.2018 kl. 11.00.

Dei to ferjesambanda til og frå Tysnes, Våge-Halhjem og Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo, skal få AutoPASS. Det skal skje frå 2020.

Fylkesdirektør for samferdsel i Hordaland fylkeskommune, Håkon Rasmussen, opplyser til «Tysnes» at det vil bli innført AutoPASS på ferjene til og frå Tysnes når ny kontraktør er på plass. Det skjer frå 01.01.2020.

På nettsida www.autopassferje.no kan ein lesa at oppstart for AutoPASS for ferje er sett til 01.01.2019. Ifølgje Håkon Rasmussen gjeld ikkje dette dei fylkeskommunale ferjene i Hordaland.

Det gjeld derimot ein del andre ferjesamband i Norge. På Vestlandet skal dei tre sambanda Halhjem - Sandvikvåg, Arsvågen - Mortavika og Anda - Lote starta med AutoPASS brikkebetaling frå 01.01.2019.

I ein overgangsperiode etter oppstart av AutoPASS-betaling for ferje vil det også verta mogeleg å bruka dei noverande verdikorta.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...

Debatt: – Vi kjøpte ikke for å drive hotell

Vi har satt i gang en prosess hvor vi ønsker å regulere eiendommen til hyttetomter og et leilighetsbygg. Prosjektet er fortsatt i en veldig tidlig fase. I forbindelse med den påbegynte reguleringsplanen hadde bladet Tysnes en artikkel om prosjektet. Vi redegjør der i korte trekk for hva vi ønsker med...