BARNESKULE: Det går mot femdagarsskule i Tysnes kommune. Her frå innskrivinga i Uggdal skule i mai. (Arkivfoto)
BARNESKULE: Det går mot femdagarsskule i Tysnes kommune. Her frå innskrivinga i Uggdal skule i mai. (Arkivfoto)

Jobbar for femdagarsskule

Kommunen har vedteke å arbeida for femdagarsskule i Tysnes.
Publisert 22.12.2018 kl. 17.00.

Ordninga med skule fire dagar i veka i barneskulen, kan verta historie i Tysnes. Kommunen siktar seg inn på arbeidet med å leggja om til femdagarsskule. Det verkar å vera tverrpolitisk semje om dette arbeidet.

I kommunestyremøtet sist onsdag vart budsjettet for 2019 vedteke, og arbeidet opp mot femdagarsskule ligg som eit verbaltillegg i vedtaket.

«Det skal startast arbeid med å leggja om skuledrifta i barneskulen til 5-dagarsskule», står det i vedtaket.

– Me er veldig godt nøgd med at me har fått alle med på å jobba for femdagarsskule. Det er nok ikkje realistisk at dette kan bli klart allereie frå neste haust. Det er mykje som må endrast på, men me meiner at det er realistisk å få dette på plass frå hausten 2020, sa ordføraren til resten kommunestyret under møtet førre onsdag.

Også Ap-representant Anne Merete Fjeldstad kommenterte saka frå talarstolen i kommunestyret.

– Me er heilt einige med Høgre. Det er mange gode grunnar til å få slutt på den spesielle ordninga me har med skule fire dagar i veka, sa Fjeldstad, som knytta saka opp mot ynsket om ein heiltidskultur i kommunen.

Å få på plass ein femdagarsskule vert både av kommuneadministrasjonen og politikarane sett på som eit mogleg tiltak for å bekjempa uynskt deltid i kommunen.


Siste saker Gå til framsida

Vellukka galleriopning

Ei rekkje flotte og inspirerande kunstuttrykk pryda Galleri Elisabeth G, då det opna dørene for sesongen.