BARNESKULE: Det går mot femdagarsskule i Tysnes kommune. Her frå innskrivinga i Uggdal skule i mai. (Arkivfoto)
BARNESKULE: Det går mot femdagarsskule i Tysnes kommune. Her frå innskrivinga i Uggdal skule i mai. (Arkivfoto)

Jobbar for femdagarsskule

Kommunen har vedteke å arbeida for femdagarsskule i Tysnes.
Publisert 22.12.2018 kl. 17.00.

Ordninga med skule fire dagar i veka i barneskulen, kan verta historie i Tysnes. Kommunen siktar seg inn på arbeidet med å leggja om til femdagarsskule. Det verkar å vera tverrpolitisk semje om dette arbeidet.

I kommunestyremøtet sist onsdag vart budsjettet for 2019 vedteke, og arbeidet opp mot femdagarsskule ligg som eit verbaltillegg i vedtaket.

«Det skal startast arbeid med å leggja om skuledrifta i barneskulen til 5-dagarsskule», står det i vedtaket.

– Me er veldig godt nøgd med at me har fått alle med på å jobba for femdagarsskule. Det er nok ikkje realistisk at dette kan bli klart allereie frå neste haust. Det er mykje som må endrast på, men me meiner at det er realistisk å få dette på plass frå hausten 2020, sa ordføraren til resten kommunestyret under møtet førre onsdag.

Også Ap-representant Anne Merete Fjeldstad kommenterte saka frå talarstolen i kommunestyret.

– Me er heilt einige med Høgre. Det er mange gode grunnar til å få slutt på den spesielle ordninga me har med skule fire dagar i veka, sa Fjeldstad, som knytta saka opp mot ynsket om ein heiltidskultur i kommunen.

Å få på plass ein femdagarsskule vert både av kommuneadministrasjonen og politikarane sett på som eit mogleg tiltak for å bekjempa uynskt deltid i kommunen.


Siste saker Gå til framsida

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...