BARNESKULE: Det går mot femdagarsskule i Tysnes kommune. Her frå innskrivinga i Uggdal skule i mai. (Arkivfoto)
BARNESKULE: Det går mot femdagarsskule i Tysnes kommune. Her frå innskrivinga i Uggdal skule i mai. (Arkivfoto)

Jobbar for femdagarsskule

Kommunen har vedteke å arbeida for femdagarsskule i Tysnes.
Publisert 22.12.2018 kl. 17.00.

Ordninga med skule fire dagar i veka i barneskulen, kan verta historie i Tysnes. Kommunen siktar seg inn på arbeidet med å leggja om til femdagarsskule. Det verkar å vera tverrpolitisk semje om dette arbeidet.

I kommunestyremøtet sist onsdag vart budsjettet for 2019 vedteke, og arbeidet opp mot femdagarsskule ligg som eit verbaltillegg i vedtaket.

«Det skal startast arbeid med å leggja om skuledrifta i barneskulen til 5-dagarsskule», står det i vedtaket.

– Me er veldig godt nøgd med at me har fått alle med på å jobba for femdagarsskule. Det er nok ikkje realistisk at dette kan bli klart allereie frå neste haust. Det er mykje som må endrast på, men me meiner at det er realistisk å få dette på plass frå hausten 2020, sa ordføraren til resten kommunestyret under møtet førre onsdag.

Også Ap-representant Anne Merete Fjeldstad kommenterte saka frå talarstolen i kommunestyret.

– Me er heilt einige med Høgre. Det er mange gode grunnar til å få slutt på den spesielle ordninga me har med skule fire dagar i veka, sa Fjeldstad, som knytta saka opp mot ynsket om ein heiltidskultur i kommunen.

Å få på plass ein femdagarsskule vert både av kommuneadministrasjonen og politikarane sett på som eit mogleg tiltak for å bekjempa uynskt deltid i kommunen.


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...