BARNESKULE: Det går mot femdagarsskule i Tysnes kommune. Her frå innskrivinga i Uggdal skule i mai. (Arkivfoto)
BARNESKULE: Det går mot femdagarsskule i Tysnes kommune. Her frå innskrivinga i Uggdal skule i mai. (Arkivfoto)

Jobbar for femdagarsskule

Kommunen har vedteke å arbeida for femdagarsskule i Tysnes.
Publisert 22.12.2018 kl. 17.00.

Ordninga med skule fire dagar i veka i barneskulen, kan verta historie i Tysnes. Kommunen siktar seg inn på arbeidet med å leggja om til femdagarsskule. Det verkar å vera tverrpolitisk semje om dette arbeidet.

I kommunestyremøtet sist onsdag vart budsjettet for 2019 vedteke, og arbeidet opp mot femdagarsskule ligg som eit verbaltillegg i vedtaket.

«Det skal startast arbeid med å leggja om skuledrifta i barneskulen til 5-dagarsskule», står det i vedtaket.

– Me er veldig godt nøgd med at me har fått alle med på å jobba for femdagarsskule. Det er nok ikkje realistisk at dette kan bli klart allereie frå neste haust. Det er mykje som må endrast på, men me meiner at det er realistisk å få dette på plass frå hausten 2020, sa ordføraren til resten kommunestyret under møtet førre onsdag.

Også Ap-representant Anne Merete Fjeldstad kommenterte saka frå talarstolen i kommunestyret.

– Me er heilt einige med Høgre. Det er mange gode grunnar til å få slutt på den spesielle ordninga me har med skule fire dagar i veka, sa Fjeldstad, som knytta saka opp mot ynsket om ein heiltidskultur i kommunen.

Å få på plass ein femdagarsskule vert både av kommuneadministrasjonen og politikarane sett på som eit mogleg tiltak for å bekjempa uynskt deltid i kommunen.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...

Debatt: – Vi kjøpte ikke for å drive hotell

Vi har satt i gang en prosess hvor vi ønsker å regulere eiendommen til hyttetomter og et leilighetsbygg. Prosjektet er fortsatt i en veldig tidlig fase. I forbindelse med den påbegynte reguleringsplanen hadde bladet Tysnes en artikkel om prosjektet. Vi redegjør der i korte trekk for hva vi ønsker med...