JULEHELSING FRÅ "TYSNES": I desember har denne gjengen stått på for å laga ei fyldig juleavis til lesarane. Me håpar den fell i smak, og ynskjer alle ei fredfull og god jul!
JULEHELSING FRÅ "TYSNES": I desember har denne gjengen stått på for å laga ei fyldig juleavis til lesarane. Me håpar den fell i smak, og ynskjer alle ei fredfull og god jul!

Leiar: God jul til alle!

Publisert 24.12.2018 kl. 13.00. Oppdatert kl. 21.44.

Ei travel førjulstid er over. Ei tid der folk har stått på frå tidlege morgonar til seine kveldar med alt ein må gjera før jul. No er jula her, og julefreden kan senka seg over Tysnes. Me håpar alle får ei fin og fredeleg jul.

Me gler oss over ei førjulstid med stor aktivitet i Tysnes-samfunnet. I barnehagane, på skulane, i lagslivet og i utelivet, ja, over heile Tysnes er entusiasmen og dugnadsviljen stor for å laga eit godt lokalsamfunn, imponerande stor når me samanliknar oss med andre kommunar. I ein liten kommune med knappe tre tusen innbyggjarar finn ein eit usedvanleg rikt utval av kulturelle aktivitetar og fritidstilbod, både for born, unge og eldre.

Difor er det flott at eldsjeler blir heidra. I dei siste vekene har avisa fått høve til å laga store og fine oppslag om både vinnaren av friviljugprisen 2018, Freddy Jensen, og vinnaren av kulturprisen, Magne Storesætre. Dei er gode representantar for det friviljuge Tysnes.

Det er positivt at dei som gjer ein ekstra innsats i og for lokalsamfunnet blir heidra.

Me gler oss også over entusiasmen i samfunnet for den jobben me gjer i avisa. Journalistane våre, som er fødde og oppvaksne utanfor Tysnes, opplever tysnesingane som særs imøtekomande og positive, meir enn dei har opplevd andre stadar. Journalistane gler seg over alle som stiller opp når me spør. Det vil me gje honnør for! Skal me klara å spegla lokalsamfunnet, og laga saker om og med folk i spaltene våre, treng me ja når me spør.

I år har entusiasmen rundt «Juleblomen» vore imponerande stor. Aldri før har avisa fått så mange tilbakemeldingar, og så mange tips til ei sak. Faktisk kan me fylla desemberutgåvene i mange år framover med alle juleblometipsa. Takk til alle for entusiasmen!

Me ynskjer alle ei GOD JUL!

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...