AUTOPASS: Ein kan endå ikkje bruka autopass-brikke på ferja mellom Våge og Halhjem, men ein kan skaffa seg autopass-kort, som vert trekt frå same autopass-konto.
AUTOPASS: Ein kan endå ikkje bruka autopass-brikke på ferja mellom Våge og Halhjem, men ein kan skaffa seg autopass-kort, som vert trekt frå same autopass-konto.

Autopass-kort på Tysnes-ferjene

No kan ein skaffa seg autopass-kort på Våge–Halhjem og Hodnanes-Jektevik. Dei gamle verdikorta er gyldige i ein overgangsfase.
Publisert 02.01.2019 kl. 17.45. Oppdatert kl. 17.49.

Fyrst frå 2020 skal ein kunna køyra rett på ferja mellom Våge og Halhjem med autopassbrikke, men allereie no kan ein kjøpa eit autopass-kort, og bruka det som betalingsmiddel på ferja. Ifølgje nettstaden autopassferje.no skal autopass for ferje erstatta den gamle ordninga med verdikort og storbrukarkort. Ein kan betala både med autopass-brikke og autopass-kort, og billettane vert trekte frå den same forskotskontoen.

Ein forskotsavtale for autopass på ferjer vil gje 50 prosent rabatt for privatreiser og 17 prosent rabatt på personbillettar.

Berre eit mindre utval ferjesamband får innført brikkeløysing i 2019, medan ei lang rekkje samband, inkludert Våge–Halhjem må venta til 2020, men kan oppretta konto og bruka autopass-kort allereie i år.

Administrerande direktør i FosenNamsos, Grete Fuglem Tennås, bekreftar opplysningane, og fortel at dei gamle verdikorta vil vera gyldige i ein overgangsfase.

Ifølgje nettstaden skal dette også vera innført på Hodnanes–Jektevik-sambandet.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...

Debatt: – Vi kjøpte ikke for å drive hotell

Vi har satt i gang en prosess hvor vi ønsker å regulere eiendommen til hyttetomter og et leilighetsbygg. Prosjektet er fortsatt i en veldig tidlig fase. I forbindelse med den påbegynte reguleringsplanen hadde bladet Tysnes en artikkel om prosjektet. Vi redegjør der i korte trekk for hva vi ønsker med...