AUTOPASS: Ein kan endå ikkje bruka autopass-brikke på ferja mellom Våge og Halhjem, men ein kan skaffa seg autopass-kort, som vert trekt frå same autopass-konto.
AUTOPASS: Ein kan endå ikkje bruka autopass-brikke på ferja mellom Våge og Halhjem, men ein kan skaffa seg autopass-kort, som vert trekt frå same autopass-konto.

Autopass-kort på Tysnes-ferjene

No kan ein skaffa seg autopass-kort på Våge–Halhjem og Hodnanes-Jektevik. Dei gamle verdikorta er gyldige i ein overgangsfase.
Publisert 02.01.2019 kl. 17.45. Oppdatert kl. 17.49.

Fyrst frå 2020 skal ein kunna køyra rett på ferja mellom Våge og Halhjem med autopassbrikke, men allereie no kan ein kjøpa eit autopass-kort, og bruka det som betalingsmiddel på ferja. Ifølgje nettstaden autopassferje.no skal autopass for ferje erstatta den gamle ordninga med verdikort og storbrukarkort. Ein kan betala både med autopass-brikke og autopass-kort, og billettane vert trekte frå den same forskotskontoen.

Ein forskotsavtale for autopass på ferjer vil gje 50 prosent rabatt for privatreiser og 17 prosent rabatt på personbillettar.

Berre eit mindre utval ferjesamband får innført brikkeløysing i 2019, medan ei lang rekkje samband, inkludert Våge–Halhjem må venta til 2020, men kan oppretta konto og bruka autopass-kort allereie i år.

Administrerande direktør i FosenNamsos, Grete Fuglem Tennås, bekreftar opplysningane, og fortel at dei gamle verdikorta vil vera gyldige i ein overgangsfase.

Ifølgje nettstaden skal dette også vera innført på Hodnanes–Jektevik-sambandet.


Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.