Nyhendeåret 2018

2018 gjekk fort, og før me visste ordet av det banka 2019 på døra.
Publisert 03.01.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 10.05.

Det har vore eit spennande år for tysnesingane.

Frå glatte og tronge vegar til ferjedebatt; samferdslepoltikk har skapt stort engasjement i kommunen også i 2018.

Underskot og overskot. Iskald vinter og gloheit sommar. Fjoråret har vore eit år med store kontrastar.


Januar

I årets første månad, blei det engasjement rundt skulevegen på Onarheim.

Vermund Onarheim frå Onarheim bygdalag og Stig Allan Brandvik frå FAU ved Onarheim skule, ropte varsku, og ønskte 30-sone og fartshumpar.

Seinare same månad var representantar for Hordaland fylkeskommune, Tysnes kommune, Stord kommune og Statens vegvesen på synfaring, på dei smale, glatte vegane på Onarheim.

I midten av januar kunne ein i tillegg lesa på Sistasio, om den lokale eldsjela Merete Kristiansen, som blant anna samlar inn klede til fattige i Ukraina.


Februar

1. februar var ei hjartevarmande historie om vennskap på trykk i avisa.

Kristi Sandvik Pedersen og Alexa Ford møttest først då Pedersen var på utveksling i Australia. Sidan har dei halde liv i vennskapet på tvers av kontinenta, og besøkt kvarandre titt og ofte.

Denne månaden skapte òg ordskiftet rundt vasking på omsorgssenteret debatt i kommunen. Styrar Helga Boland kom med skarp kritikk av «Tysnes» si dekking av saka, og meinte avisa braut Ver Varsam-plakaten på fleire punkt.

I same avis fekk lesarane vita at Heis-Tek sikra seg ein ny millionordre frå oljenæringa.

Framlegget om sal av Tysnes Kraftlag blei òg kontroversielt, og Lorentz Lunde meinte medlemmene følte at dei blei tvungne til å selja.


Mars

Mars månad blei innleia med ei framsidesak om akedagen til Lunde barnehage. Det var både god stemning og godt ver; og ikkje minst gode biletmoglegheiter.

Det blei debatt rundt 8. mars, då det kom fram at det ikkje blei markering av kvinnedagen i Tysnes i 2018.

Dåverande leiar i Tysnes ungdomsråd, Malene Kristine Meidell Alsaker, sa at dagen berre var ein vanleg torsdag for ho. Dåverande nestleiar, Ida Heggland, var ueinig, og trekte fram fleire grunnar til å markera dagen.

I den store påskeavisa til «Tysnes», var det stort oppslag om Anders Lundevold. Bergensaren valde vekk fast jobb i forsvaret, til fordel for eit tilvære som sauebonde på Tysnes.

Folket på Skorpo kunne i slutten av mars gleda seg over ein innbringande basar.

Det var vel 100 frammøtte – eit imponerande tal for ei øy med rundt 15 fastbuande – og det blei samla inn 30.000 kroner, til vedlikehald av forsamlingshuset på øya. Saka kom på framsida i første nummer i april.


April

I den grøne årstida, blei naturmangfaldet sett på dagsorden.

Lesarane fekk allereie i den første april-utgåva lesa om Flornes og Seløya, der det skulle fjernast 10.000 kubikkmeter med planta skog, for at naturskogen skulle koma til sin rett.

Seinare i månaden kjøpte Tysnes kommune Hordfast-aksjar for 100.000 kroner; til store protestar frå Arne Leite og Senterpartiet.

Tysnes musikklag enda opp med andreplass i andredivisjon under Oslo Brassfestival.


Mai

Den siste vårmånaden baud på både flytting av leikebutikken i Våge, og strandrydding av engasjerte elevar. I tillegg tok «Tysnes» turen til Stord, og var med på førarkurs for eldre.

«Tysnes» fekk to nye journalistar; Øyvind Bjerkestrand og Vetle Mikkelsen.

I Våge kom det nye minibiblioteket på plass, i eit gammalt styrhus.

Mai var òg månaden der «Tysnesfest-gjengen» gjennomførte sitt kanskje villaste stunt i 2018; Lada Tour.


Juni

Sommaren 2018 var den heitaste og tørraste på lenge. 7. juni kunne «Tysnes» rapportera at bøndene i kommunen blei bedne om å fylla gjødselvognene sine med vatn, for å sikra brannberedskapen.

14. juni kom sommaravisa ut, og folk kunne lesa om alt frå E39, til tyske turistar, Tysnesfest og spesielle bilar – og mykje, mykje meir!

Denne sommaren var i tillegg både fastbuande og tilreisande ivrige bossplukkarar. I juni tok 200 elevar frå Langhaugen vidaregåande skule turen til Flornes, og fann boss frå dei siste tre tiåra.

Tysnes skulekorps spelte seg til førsteplass i tredjedivisjon i korps-NM.


Juli

Midtsommars var Heidi Hollekim på TV, og Tysnesfest tiltrekte seg eit folkehav av dimensjonar.

Festivalen fekk ei noko dramatisk avslutning, då det byrja å brenna på Tysnes skule.

Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt blei det rapportert om rekordtørke fleire stader. Også i Tysnes opplevde bøndene fôrmangel, som følgje av heten.

Mot slutten av månaden var det duka for Sjøsportveko, eit populært tilbod for ungdom både frå og utanfrå Tysnes.


August

Den siste sommarmånaden var ein månad i friluftslivets teikn. 9. august kunne ein lesa både om Wenche Strømme, som trivst best under open himmel, og om aktivitetsleiren ved Flatråkervatnet, der ungane fekk sjansen til å fiska og padla.

I «Tysnes» veka etter kom nyhendet som sette fyr på det offentlege ordskiftet i kommunen. Skyss såg på moglegheitene for å kutta i ferjetilbodet i Hordaland, og dei blå ordførarane i Tysnes, Kvinnherad og Austevoll såg raudt.

Ferjedebatten enda opp med å prega nyhendebiletet i vekene og månadane som følgde.


September

Den første framsida i september handla om millionunderskotet til Tysnesfest. Festivalen estimerte den gongen at dei gjekk med rundt fire millionar i underskot.

På den andre sida fekk Tysnes kommune 24 millionar frå Havbruksfondet.

Same månad var kunstnar Gerhard Stoltz på trykk, og fortalde om dei nye verka hans, som skulle pryda veggane i realfagsbygget til Universitetet i Bergen.


Oktober

5. oktober var det duka for den store haustavisa! Der kunne ein lesa om alt frå heimflyttarar til hyttefelt og hummarfiske.

Med ferjedebatten friskt i minne, fekk tysnesingane i oktober nyhenda om at fylkeskommunen ville leggja ned snøggbåten mellom Os og Tysnes.

Det fall ikkje i god jord.


November

Skattelistene kom i november, og avslørte – ikkje overraskande – at Gerhard Alsaker atter ein gong toppa lista i Tysnes.

Dette var òg månaden «Tysnes» hadde eit eige farsdagsnummer, der ein blei betre kjent med nokre av fedrane i kommunen; blant anna Christer Helland, som reiser bort i jobbsamanheng to månadar av gongen.

Den 15. november var gravferdskonsulent Dagfinn Brandsæter på trykk i ein lengre reportasje, og lesarane fekk sjå litt av arbeidet som ligg bak ei gravferd.

I slutten av månaden kom òg det gledelege nyhendet om at snøggbåtruta mellom Os og Tysnes held fram.


Desember

Sjølvaste julemånaden baud på mange ulike nyhende.

Freddy Jensen vann frivilligprisen. Magne Storesætre vann kulturprisen.

«Tysnes» fekk inn 56 framifrå tips om folk som fortente juleblomar.

Avismessig blei månaden avslutta med den store juleavisa, som kom ut 22. desember.

Då fekk lesarane boltra seg med 48 sider med stoff; mykje av det relatert til høgtida.

No er me klare for å bretta opp erma, og ta fatt på det nye året. Godt nytt år, helsing «Tysnes»-redaksjonen!


BEKYMRA: Skulevegen til elevane ved Onarheim skule skapte engasjement i fjor. Det er per dags dato ikkje gjort nokon utbetringar. Avbilda: Stig Allan Brandvik, Vemund Onarheim og Aivaras Bruzas. (Foto: Ingunn Gjærde)
BEKYMRA: Skulevegen til elevane ved Onarheim skule skapte engasjement i fjor. Det er per dags dato ikkje gjort nokon utbetringar. Avbilda: Stig Allan Brandvik, Vemund Onarheim og Aivaras Bruzas. (Foto: Ingunn Gjærde)

Siste saker Gå til framsida