HALHJEM: Innføringa av autopass på Halhjem-Sandvikvåg vil i utgangspunktet gjera behovet for billettbuene mindre, og kanskje minska problemet med kødanning.
HALHJEM: Innføringa av autopass på Halhjem-Sandvikvåg vil i utgangspunktet gjera behovet for billettbuene mindre, og kanskje minska problemet med kødanning.

Kan minska køproblema

Innføring av autopass på Halhjem–Sandvikvåg kan minska tilbakeblokkering for Våge-passasjerar.
Publisert 04.01.2019 kl. 10.00.

Frå 1. januar tok Torghatten Nord over drifta av ferjestrekket Halhjem–Sandvikvåg. Dette har dermed også vorte eit av ferjestrekka som har innført autopass med brikkepassering. Det betyr i utgangspunktet at det vert mindre manuell betaling på ferjestrekket.


Køproblem

«Tysnes» har ved fleire høve skrive om køproblem på ferjekaien. Når det er stor trafikk til Stord har det fleire gongar hendt at køen har stått forbi rundkøyringa, og bilistar som skal til Tysnes har hatt trøbbel med å koma seg forbi køen og ned i ferjekøen mot Våge.

– Dette skapar jo irritasjon og vanskar for både fastbuande på Tysnes og for oss som har fritidsbustad i kommunen, sa hyttebuar Ole Johan Sagen til «Tysnes» i april, etter at det var trøbbel med å koma seg forbi køen mot Stord.

Med innføring av autopass, kan behovet for billettbuene minskast, det er i alle fall intensjonen. Håpet er at det skal verta betre trafikkflyt og mindre kødanning.


Håpar det hjelper

– I utgangspunktet vert billettbuene ståande, og det kan nok verta ein del bemanning til å byrja med, seier Hans Christian Tveitsme i Ferje- og forvaltningsseksjonen hos Statens vegvesen.

Han presiserar at det er Torghatten som styrer bemanninga i buene.

– Det vert spennande å sjå kor godt det kjem til å fungera, seier han vidare.

Han er klar over køproblema som kan oppstå på Halhjem på enkelte store utfartsdagar.

– For Tysnes sin del håpar me at dette bidrar i riktig retning, og til mindre tilbakeblokkering. Statens vegvesen forventer at AutoPASS-billetteringsløysing vil bidra positivt til trafikkaviklinga på Halhjem, fortel Tveitsme.Vegvesenen meiner også at ytterlegare ruteutvidingar frå 2020, med 20 minutt frekvens, også vil bidra positivt.

– Ny ruteproduksjon saman med AutoPASS-billetteringsløysing vil venteleg medføre god og effektiv trafikkavvikling i sambandet Halhjem - Sandvikvåg. Statens vegvesen håpar og forventar at enkeltproblema med tilbakeblokkering på Halhjem vil verta endå mindre, seier han.

LES OGSÅ: Autopass-kort på Tysnes-ferjene


Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.