HALHJEM: Innføringa av autopass på Halhjem-Sandvikvåg vil i utgangspunktet gjera behovet for billettbuene mindre, og kanskje minska problemet med kødanning.
HALHJEM: Innføringa av autopass på Halhjem-Sandvikvåg vil i utgangspunktet gjera behovet for billettbuene mindre, og kanskje minska problemet med kødanning.

Kan minska køproblema

Innføring av autopass på Halhjem–Sandvikvåg kan minska tilbakeblokkering for Våge-passasjerar.
Publisert 04.01.2019 kl. 10.00.

Frå 1. januar tok Torghatten Nord over drifta av ferjestrekket Halhjem–Sandvikvåg. Dette har dermed også vorte eit av ferjestrekka som har innført autopass med brikkepassering. Det betyr i utgangspunktet at det vert mindre manuell betaling på ferjestrekket.


Køproblem

«Tysnes» har ved fleire høve skrive om køproblem på ferjekaien. Når det er stor trafikk til Stord har det fleire gongar hendt at køen har stått forbi rundkøyringa, og bilistar som skal til Tysnes har hatt trøbbel med å koma seg forbi køen og ned i ferjekøen mot Våge.

– Dette skapar jo irritasjon og vanskar for både fastbuande på Tysnes og for oss som har fritidsbustad i kommunen, sa hyttebuar Ole Johan Sagen til «Tysnes» i april, etter at det var trøbbel med å koma seg forbi køen mot Stord.

Med innføring av autopass, kan behovet for billettbuene minskast, det er i alle fall intensjonen. Håpet er at det skal verta betre trafikkflyt og mindre kødanning.


Håpar det hjelper

– I utgangspunktet vert billettbuene ståande, og det kan nok verta ein del bemanning til å byrja med, seier Hans Christian Tveitsme i Ferje- og forvaltningsseksjonen hos Statens vegvesen.

Han presiserar at det er Torghatten som styrer bemanninga i buene.

– Det vert spennande å sjå kor godt det kjem til å fungera, seier han vidare.

Han er klar over køproblema som kan oppstå på Halhjem på enkelte store utfartsdagar.

– For Tysnes sin del håpar me at dette bidrar i riktig retning, og til mindre tilbakeblokkering. Statens vegvesen forventer at AutoPASS-billetteringsløysing vil bidra positivt til trafikkaviklinga på Halhjem, fortel Tveitsme.Vegvesenen meiner også at ytterlegare ruteutvidingar frå 2020, med 20 minutt frekvens, også vil bidra positivt.

– Ny ruteproduksjon saman med AutoPASS-billetteringsløysing vil venteleg medføre god og effektiv trafikkavvikling i sambandet Halhjem - Sandvikvåg. Statens vegvesen håpar og forventar at enkeltproblema med tilbakeblokkering på Halhjem vil verta endå mindre, seier han.

LES OGSÅ: Autopass-kort på Tysnes-ferjene


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...

Debatt: – Vi kjøpte ikke for å drive hotell

Vi har satt i gang en prosess hvor vi ønsker å regulere eiendommen til hyttetomter og et leilighetsbygg. Prosjektet er fortsatt i en veldig tidlig fase. I forbindelse med den påbegynte reguleringsplanen hadde bladet Tysnes en artikkel om prosjektet. Vi redegjør der i korte trekk for hva vi ønsker med...