SAMARBEID: Eit formelt handtrykk mellom administrerande direktør i Tinde, Audun Skattebo, og Vidar Lunde markerte starten på det formelle samarbeidet. (Foto: Tinde Hytter)
SAMARBEID: Eit formelt handtrykk mellom administrerande direktør i Tinde, Audun Skattebo, og Vidar Lunde markerte starten på det formelle samarbeidet. (Foto: Tinde Hytter)

– Det var ei utruleg god kjensle å signera avtalen

Lunde-bedrifta Envira Bygg har inngått forhandlaravtale med Tinde Hytter.
Publisert 04.01.2019 kl. 06.00.

– Dette er ein kjempeavtale, og noko eg har jobba med lenge, fortel Vidar Lunde.

Det er ein blid prosjektleiar ved Envira Bygg som tek imot «Tysnes» ved produksjonshallen og kontorlokala i Lunde.

Like før jul kom nyhendet om at Envira har inngått forhandlaravtale med Tinde Hytter.

– Tinde er ein stor bedrift med stor omsetning. Det er utruleg flott at me har fått dette på plass, seier Lunde.


Hytte-business

Som namnet tilseier, er Tinde Hytter i hyttebransjen. Med base i Ringebu i Gudbrandsdalen har dei gjennom 40 år vakse seg stor som leverandør av hytter.

Avtalen som er inngått med Envira gjer at Tinde no kan få levert hytter også på Vestlandet.

– Det starta eigentleg med at ein kunde herifrå tok kontakt med Tinde, og ville ha ein av hyttene deira her på Tysnes. Då fekk han beskjed om at Tinde ikkje kan levera i dette området. Då kom kunden til oss og lurte på om me kunne byggja ei Tinde-hytte, fortel den daglege leiaren.

Han fekk dermed ideen om eit samarbeid, og tok kontakt med Ringebu-selskapet.

– Eg fekk i gang ein dialog, og fekk til slutt treffa den daglege leiaren. Eg presenterte mine tankar og visjonar for eit samarbeid, og fekk positive tilbakemeldingar.


Offisiell avtale

Lunde har hatt dialog med Tinde i eitt års tid, og dei kom etterkvart i gang med eit uformelt samarbeid.

– Me fekk førespurnader, og avtalte med Tinde at dei sende over hyttemodulane, og me gjorde arbeidet lokalt, seier han.

Etterkvart foreslo Lunde at dei skulle utarbeida ein kontrakt, og eit offisielt samarbeid.

– Rett før jul fekk me signert avtalen. Det var ei utruleg god kjensle.


Stort område

Samarbeidet med Envira dekkjer både Hordaland og Rogaland. Lunde ser stort potensiale for kundar i dette området.

– Mange som er interessert i ei hytte søker gjerne på nett. Viss dei ser noko dei vil ha hos Tinde, så kan dei ta kontakt, og førespurnaden går vidare til oss. Tinde leverer modulane og materiala, og me sluttfører arbeidet lokalt. I tillegg kjem med til å jobba i lag med å byggja opp hyttefelt, fortel han.

Lunde vil også presisera at ikkje alt kjem til å handla om hytter frå no av.

– Me skal framleis jobba med renovering og einebustadar, og me jobbar med å utvikla eigne modular, fortel han.


Veksa sakte

Envira Bygg er ei relativt ny bedrift, og Lunde trur dette er ein avtale som kan bety mykje for den vidare drifta.

– Eg føler at selskapet har fått ein avtale som viser at me er seriøse, og at me vil noko. I tillegg er det heilt klart med på å byggja Envira som merkevare. At ei så stor og etablert bedrift som Tinde ynskjer Envira inn, er utruleg stort.

Førebels er det fire tilsette i selskapet, men Lunde ser potensialet for at bedrifta kan veksa seg større. Han er samtidig oppteken av å ta steg for steg og byggja seg sakte opp.

– Strategien til bedrifta er at me skal veksa sakte og investera forsiktig. Det me arbeider med no er å rigga oss for vekst.


Kan læra mykje

Ei av oppgåvene Lunde arbeider med er å førebu stand på Hyttemessen i Grieghallen i mars.

– Då skal Envira og Tinde setja opp ein felles stand, fortel han.

Lunde trur han og firmaet kan læra mykje frå Tinde, som generelt sett kan koma godt til nytte i den vidare drifta.

– Tinde har arkitektar, ingeniører og seljarar, og det vert fleire felles kurs og møter. Det er utruleg nyttig for oss, og me skal suga til oss alt me kan.

Journalisten vert vist rundt i produksjonshallen og lokala, som Envira leiger av Tiko, og Lunde fortel om planane for bygget. I andre etasje skal det mellom anna koma ein permanent stand med ulike prøvar av panel, glas og liknande.

Den daglege leiaren er optimistisk med tanke på framtida, både med tanke på eigne prosjekt, og med Tinde som samarbeidspartnar.

– Eg trur 2019 vert eit bra år, avsluttar Lunde.


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.