BANDØVING: Gutane i Symra var i jula samla på Stord for nokre sjeldne bandøvingar. F.v. Henrik Sebastian Epland, Øyvind Kleppe, Ole Martin Hauan og Morten Engebretsen Stokke.
BANDØVING: Gutane i Symra var i jula samla på Stord for nokre sjeldne bandøvingar. F.v. Henrik Sebastian Epland, Øyvind Kleppe, Ole Martin Hauan og Morten Engebretsen Stokke.

– Målet er å gje ut eit heilt album

Sjølv om medlemmane er spreidd rundt over heile landet, satsar Symra som aldri før.
Publisert 05.01.2019 kl. 06.00.

– Det har eigentleg vore eit passivt år for Symra, fortel Øyvind Kleppe, som er vokalist i det lokale bandet med medlemmar frå Tysnes, Stord og Bømlo.

Sjølv om han beskriv bandåret som passivt, har det likevel vore eit innhaldsrikt år for bandet. I vår gjekk gutane i studio og spelte inn fleire låtar. I løpet av hausten vart to av songane sleppt, og desse ligg tilgjengeleg på Spotify, Itunes og andre strøymetenester.

– Det vert ikkje så lenge til neste singel kjem, fortel Øyvind.

Symra har framleis tre-fire ferdig innspelte songar klare til utgjeving, og dei meiner fansen kan gle seg til dei neste låt-sleppa.

– Me har nokre ordentlege godbitar liggjande, seier gitarist, låtskrivar og stordabu Henrik Vatle.


Juleøving

Det er på Stord vidaregåande skule at Symra vart fødd hausten 2016, og det er her dei møtest i juleferien for å friska opp eksisterande materiale, øva inn nye songar og jamma.

– Me set veldig stor pris på å få lov å øva her, er alle samde om.

Det vert eit par lange dagar når dei fyrst samlast for å øva i romjula. I kvardagen er gutane spreidd for alle vindar. Vokalist Øyvind går på folkehøgskule på Hamar, gitaristen Henrik V studerer i Ålesund, trommeslagar og tysnesing Henrik Sebastian Epland er i Hans Majestets Kongens Garde i Oslo, bassist og stordabu Ole Martin Hauan går på folkehøgskule i Kristiansand og den andre gitaristen Morten Engebretsen Stokke, som er frå Bømlo, studerer i Bergen.

Det er dermed ikkje så enkelt å få til øvingar kvar veke, og det er derfor det vert kalla ei «passiv» tid for bandet.

Samtidig trur dei at dei kjem til å samla seg meir geografisk neste år, og at dei dermed kan samlast oftare og øva jamnleg.

– Eg håpar alle vert vestlands-basert neste haust, seier Ole Martin.


Eigne låtar

Bandmedlemmane fortel at dei jobbar med nye låtar som kanskje kan spelast inn i framtida. Låtskrivar Henrik jobbar kontinuerleg med nye idear.

– I natt fekk eg ein låtidé, som eg skreiv, gjorde opptak av og sende til Øyvind, fortel Henrik V.

Ein Symra-låt startar med ein tekst og nokre grunnriff frå Henrik V. Så vert songen forma når bandet speler i lag.

– Alle er med og set sitt preg på låten, og me plar vera samkøyrde på korleis det skal høyra ut til slutt, forklarar Øyvind.

For Symra har det alltid vore fokus på å laga og spela eigne låtar, og ikkje enda opp som eit cover-band.

– Det er kjekt å kunna presentera det ein sjølv har skapt, og få positive tilbakemeldingar på det, seier vokalisten.

LES OGSÅ: Symra opna showet


Album er målet

Førebels har det vorte singelutgjevingar for gruppa, men dei håpar å kunna enda opp med eit heilt album ein dag.

– Målet er å gje ut eit heilt album, fortel Øyvind.

Førebels er det ressursane det står på.

– Me har hatt mykje god økonomisk støtte og hjelp til å spela inn dei låtane me har, men me har ikkje nok til eit heilt album endå. Difor fokuserer me no på å få ut singlane, fortel Henrik V.

Å gje ut sitt eige materiale, som dei gjorde for fyrste gong i haust, var ein stor milepæl for bandet.

– Det er vel kvar ein liten musikar sin draum å gje ut eigen musikk, seier gitarist Morten.

– Det er veldig gøy å ha gjeve ut eigen musikk. Uansett kva det vert til vidare, kan me alltid visa til låtane me har ute, fortset Øyvind.


Alternativ pop-rock

For alle saman har musikkinteressa kome naturleg, og gjerne gjennom foreldre og familie med musikalsk interesse. Fleire har vore innom korps og skulemusikk tidlegare.

Sjølv fortel gutane at dei høyrer på mykje forskjellig musikk, og på mange forskjellige sjangrar. Dei hentar inspirasjon frå mange ulike hald, men rockesjangaren ligg dei nærast. Vokalist Øyvind nemnar Muse som sitt favoritt-band, medan Henrik V og Morten einast om Pink Floyd som favoritt-band.

Å skulla sjanger-bestemma Symra, viser seg å ikkje vera ei enkel oppgåve.

– Det vert jo i retning rock, men me blandar inn mykje ulikt, og mange forskjellige stilar. Det vert kanskje alternativ pop-rock, sjølv om me gjerne ikkje er så alternative heller, seier Henrik V, medan diskusjonen startar blant resten av medlemmane.

– Det har vorte sagt at me høyrest litt ut som Radiohead, men det er litt merkeleg sidan ingen av oss eigentleg har høyrt noko særleg på Radiohead, fortel Øyvind.


Samspelte

Etter ein prat med gjengen, får journalisten vera med inn i øvingslokala på skulen på Stord. Dei speler gjennom nokre låtar, mellom anna «Purple Sweater», som var den fyrste songen dei sleppte i haust.

Det er ingen tvil om at dei er samspelte, dyktige musikarar som kosar seg med spelinga.

– Det er å spela live som er det kjekkaste, seier Morten, til semje frå resten.

Dei håpar etterkvart å få fleire høve til å spela live. I fjor sommar imponerte dei då dei fekk sjansen på Gjerstad arena under Tysnesfest.

– Det var ein stor oppleving, fortel Ole Martin.

Det gjorde inntrykk å få spela på ein stor scene, med heilproff rigging og utstyr i ypperste klasse.

– Det var veldig stas. Me vart behandla som alle dei andre stjernene, seier Henrik V.

LES OGSÅ: Ny singel frå Symra


SYMRA: Frå venstre: Øyvind Kleppe, Henrik Sebastian Epland, Ole Martin Hauan, Henrik Vatle og Morten Engebretsen Stokke.
SYMRA: Frå venstre: Øyvind Kleppe, Henrik Sebastian Epland, Ole Martin Hauan, Henrik Vatle og Morten Engebretsen Stokke.
MUSIKALSKE: Journalisten fekk sjå at gjengen var samspelte då dei øvde i lag.
MUSIKALSKE: Journalisten fekk sjå at gjengen var samspelte då dei øvde i lag.
TROMMIS: Det er tysnesing Henrik Sebastian Epland som har kontroll på slagverket.
TROMMIS: Det er tysnesing Henrik Sebastian Epland som har kontroll på slagverket.

Siste saker Gå til framsida

Folketalet auka med 14

Ved utgangen av tredje kvartal i 2019 er folketalet i Tysnes kome opp i 2.862. Det er 14 fleire enn ved utgangen av andre kvartal. Då var folketalet 2.848.Elleve personar er fødd i Tysnes i dette kvartalet, medan fire personar har døydd. Det gjev eit fødselsoverskot på sju.I same periode har det flytta 30 personar inn til Tysnes, av desse fire frå utlandet. 23 personar har flytta...

Klart for ny førjulsmesse

Laurdag er det tid for den tradisjonsrike førjulsmessa i Tysnes bedehus, der overskotet går til Indremisjonen sitt arbeid i vår krets. Her kan ein kjøpa heimebakst, handarbeid og andre kjekke varer, i tillegg til å få med seg eit variert program om ein ynskjer det. Barne- og familiearbeidar i IMS, Lise Marie Thuestad Litlabø stiller som andaktshaldar, og det blir song av både...