BRAKKE: Takk vere god hjelp frå medmenneske, har Kåre Torbjørnsen fått dette store hønsehuset på plass i tunet sitt.  (Foto: Privat)
BRAKKE: Takk vere god hjelp frå medmenneske, har Kåre Torbjørnsen fått dette store hønsehuset på plass i tunet sitt. (Foto: Privat)

Lesarbrev: Sjå kva eg fekk til jul

Publisert 06.01.2019 kl. 16.00.

Å få gåver til jul betyr mykje for mange. Å få mjuke gåver er visst ikkje så kjekt for barn – ikkje for gutar i alle fall. Nei, gåva skal vera hard og stor. I år vart eg meir enn heldig i så måte. Gåva eg fekk, var av det rette slaget. Ikkje mjuk, men hard og veldig stor.

Eg og Liv – kona mi – har hatt tankar om å få oss nokre høns. Men høna er som menneske, ho må ha hus. Eg var komen langt i «prosjekt oppføring av hønsehus» då eg via sonen vår på Os, fekk kjennskap til at på Søfteland var der nokon som ville gi bort eit hønsehus.

Dette var i utgangspunket ei arbeidsbrakke bygd av ein lærling i tømmerfaget. Dette var sveineprøven hans. Brakka var utstyrt med fin dør, to vindauge og el. installasjon. Men den vart teken i bruk som hønsehus. No ville eigaren ha den bort før jul.

Å flytta eit slikt bygg frå Søfteland til Reksteren, stiller store krav til transport. Då er det godt å ha gode vener. Eg kontakta Lars Atle Aase. I firmaet han er tilsett i, Andersland Bygg, har dei stor lastebil med stor kran. Sjåføren vart kontakta, og avtale om transport vart gjort.

Fredag 21. desember vart huset henta på Søfteland og transportert til Reksteren. Altså før jul, som var kravet frå givar.

Så langt gjekk alt etter planen. Men heilt i mål kom me ikkje. Sjølv om sjåføren tøygde krana til sitt ytste, klarte me ikkje å få huset fram til tiltenkt plassering. Det vanta ca to meter.

Men så, like uventa som huset dukka opp på Søfteland, dukka det opp ein «Andersland nummer to». Han heiter Gunnar, og har gravemaskin. Og så, med list og lempe – som dei gamle sa, eller med kyndig hand på spakane i gravemaskinen, vart huset flytta på plass i samsvar med godkjent plan frå det lokale bygningsrådet i familien Torbjørnsen.

Så senka julefreden seg. Me er veldig takksame for den store gåva frå Søfteland. Og me er veldig takksame for våre gode venner og naboar.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.