BRAKKE: Takk vere god hjelp frå medmenneske, har Kåre Torbjørnsen fått dette store hønsehuset på plass i tunet sitt.  (Foto: Privat)
BRAKKE: Takk vere god hjelp frå medmenneske, har Kåre Torbjørnsen fått dette store hønsehuset på plass i tunet sitt. (Foto: Privat)

Lesarbrev: Sjå kva eg fekk til jul

Publisert 06.01.2019 kl. 16.00.

Å få gåver til jul betyr mykje for mange. Å få mjuke gåver er visst ikkje så kjekt for barn – ikkje for gutar i alle fall. Nei, gåva skal vera hard og stor. I år vart eg meir enn heldig i så måte. Gåva eg fekk, var av det rette slaget. Ikkje mjuk, men hard og veldig stor.

Eg og Liv – kona mi – har hatt tankar om å få oss nokre høns. Men høna er som menneske, ho må ha hus. Eg var komen langt i «prosjekt oppføring av hønsehus» då eg via sonen vår på Os, fekk kjennskap til at på Søfteland var der nokon som ville gi bort eit hønsehus.

Dette var i utgangspunket ei arbeidsbrakke bygd av ein lærling i tømmerfaget. Dette var sveineprøven hans. Brakka var utstyrt med fin dør, to vindauge og el. installasjon. Men den vart teken i bruk som hønsehus. No ville eigaren ha den bort før jul.

Å flytta eit slikt bygg frå Søfteland til Reksteren, stiller store krav til transport. Då er det godt å ha gode vener. Eg kontakta Lars Atle Aase. I firmaet han er tilsett i, Andersland Bygg, har dei stor lastebil med stor kran. Sjåføren vart kontakta, og avtale om transport vart gjort.

Fredag 21. desember vart huset henta på Søfteland og transportert til Reksteren. Altså før jul, som var kravet frå givar.

Så langt gjekk alt etter planen. Men heilt i mål kom me ikkje. Sjølv om sjåføren tøygde krana til sitt ytste, klarte me ikkje å få huset fram til tiltenkt plassering. Det vanta ca to meter.

Men så, like uventa som huset dukka opp på Søfteland, dukka det opp ein «Andersland nummer to». Han heiter Gunnar, og har gravemaskin. Og så, med list og lempe – som dei gamle sa, eller med kyndig hand på spakane i gravemaskinen, vart huset flytta på plass i samsvar med godkjent plan frå det lokale bygningsrådet i familien Torbjørnsen.

Så senka julefreden seg. Me er veldig takksame for den store gåva frå Søfteland. Og me er veldig takksame for våre gode venner og naboar.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle som strikka varme plagg i førjulsstria

Ynsket om å få inn heimestrikka gåver starta med oppdaginga av at nokon av flyktningeborna gjekk utan sokkar i støvlane. Dette er noko som me «innfødde» har ryggmargsrefleks på, medan våre nye naboar ikkje er vane med dette. Bygdekvinnene, sokneråd, foreiningar og private sette i gang med strikking, og resultata let ikkje venta på seg.Frivilligsentralen fekk samla inn rundt 100...