LANG ERFARING: – Eg har byrja å trappa ned. Etter 30 år er eg nøgd med eigen innsats, seier Kåre Amland (t.h.). No er det sonen Anders Amland som er dagleg leiar hos Treco. (Foto: Camilla Korsnes)
LANG ERFARING: – Eg har byrja å trappa ned. Etter 30 år er eg nøgd med eigen innsats, seier Kåre Amland (t.h.). No er det sonen Anders Amland som er dagleg leiar hos Treco. (Foto: Camilla Korsnes)

Treco 30 år: – Kundekontakten er viktig

I 2018 var det 30 år sidan Kåre Amland og to kameratar starta opp Treco Bil.
Publisert 06.01.2019 kl. 06.00.

– Eg ville flytta tilbake til Tysnes, minnest Kåre Amland (63).

Året var 1988, og Kåre hadde arbeidd i Bergen ei tid. Heimlengselen hadde meldt seg, og han kjente på ein trong til å flytta heim att.

15. august same år opna Treco Bil dørene. Bak verksemda stod Tore Storetvedt, Ola Gransjøen og Kåre sjølv.

– Me var tre stykk den gongen, og det er der namnet «Treco» kjem frå, avslører Kåre.


Som far så son

I desse dagar er det sonen Anders (33) som er dagleg leiar ved verkstaden i Våge, der han har brukt mykje tid heilt sidan barndommen.

– Eg gjekk vel og traska her ei god stund, fortel Anders.

Han var tidleg klar på at han ville bli bilmekanikar, og enda etter kvart opp med jobb i byen.

– Eg byrja som lærling på Jæger på Minde i 2003. Der jobba eg i rundt 10 år, seier Anders.


Tok over

Mot slutten av 2012 blei Kåre sjuk, og var ei stund ute av jobben.

– Då måtte me bestemma kva me skulle gjera vidare, seier Anders.

Han hadde då vore teamleiar hos Jæger i to år, og var godt vand med å styra ein verkstad.

Den gongen blei det bestemt at han skulle ta over rolla som dagleg leiar gradvis. No er rolla hans, men faren sit som styreleiar i verksemda ei stund til.

– Eg har byrja å trappa ned. Etter 30 år er eg nøgd med eigen innsats, seier Kåre.


Gode kundeforhold

Suksessen til Treco, og 30 år i drift, har ikkje kome av seg sjølv.

– Me har måtta jobba for det heile vegen, seier Kåre.

Arbeidet var vel verd det. Ifølgje far og son Amland har Treco i dag både lojale mangeårige kundar, og fleire nye kundar.

– Me har kundar frå Stord, Kvinnherad og til og med Bergen, fortel Anders.

Han og Kåre er einige i at service er noko av det viktigaste dei tilbyr.

– Kundekontakten er viktig, meiner Kåre.

Ifølgje Anders er det knapt kontakt mellom mekanikarane og kundane i større verkstader.

– Men hos oss er det kundekontakt frå byrjing til slutt, seier han.


Ymse utfordringar

Bransjen dei to har valt seg, har vist seg å vera utfordrande på nokre område.

– Det har vore store forandringar i bilparken, seier Kåre.

Det er rimeleg stor forskjell på dei bilane dei fekk inn før i tida, og dei bilane dei får inn no.

– Det er mykje ny teknologi, og ein må halda seg oppdatert, meiner Anders.

– Viss du ikkje følgjer med i tida, er du borte på eit augeblikk, legg Kåre til.

Med den nye teknologien kjem òg behovet for nyare, og ofte større utstyr på verkstaden.

– Alt tar meir plass no, ifølgje Kåre.

– Men eg synest no det er spennande med utfordringar, legg han til.


Satsar for framtida

Det finst òg fleire gode sider ved jobben.

– Det er kjekt å sjå at du får fornøgde kundar. Akkurat det er alltid fint, seier Kåre.

Sonen er einig; dei gode kundeforholda er noko av det beste med jobben.

– Eg håper me kan halda fram med drifta, og med å utvikla oss, seier Anders.

– Går de for 30 år til?

– Ja, me satsar på 30 til, smiler Anders.


Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.