LANG ERFARING: – Eg har byrja å trappa ned. Etter 30 år er eg nøgd med eigen innsats, seier Kåre Amland (t.h.). No er det sonen Anders Amland som er dagleg leiar hos Treco. (Foto: Camilla Korsnes)
LANG ERFARING: – Eg har byrja å trappa ned. Etter 30 år er eg nøgd med eigen innsats, seier Kåre Amland (t.h.). No er det sonen Anders Amland som er dagleg leiar hos Treco. (Foto: Camilla Korsnes)

Treco 30 år: – Kundekontakten er viktig

I 2018 var det 30 år sidan Kåre Amland og to kameratar starta opp Treco Bil.
Publisert 06.01.2019 kl. 06.00.

– Eg ville flytta tilbake til Tysnes, minnest Kåre Amland (63).

Året var 1988, og Kåre hadde arbeidd i Bergen ei tid. Heimlengselen hadde meldt seg, og han kjente på ein trong til å flytta heim att.

15. august same år opna Treco Bil dørene. Bak verksemda stod Tore Storetvedt, Ola Gransjøen og Kåre sjølv.

– Me var tre stykk den gongen, og det er der namnet «Treco» kjem frå, avslører Kåre.


Som far så son

I desse dagar er det sonen Anders (33) som er dagleg leiar ved verkstaden i Våge, der han har brukt mykje tid heilt sidan barndommen.

– Eg gjekk vel og traska her ei god stund, fortel Anders.

Han var tidleg klar på at han ville bli bilmekanikar, og enda etter kvart opp med jobb i byen.

– Eg byrja som lærling på Jæger på Minde i 2003. Der jobba eg i rundt 10 år, seier Anders.


Tok over

Mot slutten av 2012 blei Kåre sjuk, og var ei stund ute av jobben.

– Då måtte me bestemma kva me skulle gjera vidare, seier Anders.

Han hadde då vore teamleiar hos Jæger i to år, og var godt vand med å styra ein verkstad.

Den gongen blei det bestemt at han skulle ta over rolla som dagleg leiar gradvis. No er rolla hans, men faren sit som styreleiar i verksemda ei stund til.

– Eg har byrja å trappa ned. Etter 30 år er eg nøgd med eigen innsats, seier Kåre.


Gode kundeforhold

Suksessen til Treco, og 30 år i drift, har ikkje kome av seg sjølv.

– Me har måtta jobba for det heile vegen, seier Kåre.

Arbeidet var vel verd det. Ifølgje far og son Amland har Treco i dag både lojale mangeårige kundar, og fleire nye kundar.

– Me har kundar frå Stord, Kvinnherad og til og med Bergen, fortel Anders.

Han og Kåre er einige i at service er noko av det viktigaste dei tilbyr.

– Kundekontakten er viktig, meiner Kåre.

Ifølgje Anders er det knapt kontakt mellom mekanikarane og kundane i større verkstader.

– Men hos oss er det kundekontakt frå byrjing til slutt, seier han.


Ymse utfordringar

Bransjen dei to har valt seg, har vist seg å vera utfordrande på nokre område.

– Det har vore store forandringar i bilparken, seier Kåre.

Det er rimeleg stor forskjell på dei bilane dei fekk inn før i tida, og dei bilane dei får inn no.

– Det er mykje ny teknologi, og ein må halda seg oppdatert, meiner Anders.

– Viss du ikkje følgjer med i tida, er du borte på eit augeblikk, legg Kåre til.

Med den nye teknologien kjem òg behovet for nyare, og ofte større utstyr på verkstaden.

– Alt tar meir plass no, ifølgje Kåre.

– Men eg synest no det er spennande med utfordringar, legg han til.


Satsar for framtida

Det finst òg fleire gode sider ved jobben.

– Det er kjekt å sjå at du får fornøgde kundar. Akkurat det er alltid fint, seier Kåre.

Sonen er einig; dei gode kundeforholda er noko av det beste med jobben.

– Eg håper me kan halda fram med drifta, og med å utvikla oss, seier Anders.

– Går de for 30 år til?

– Ja, me satsar på 30 til, smiler Anders.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...